Posolstvo 423

07.05.2012 18:19

Posolstvo 423

07.05.2012 - 18:19 hod

Mnohí pápeži, obklopení slobodomurárskymi skupinami, boli zajatcami vo Svätej stolici

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojim Cirkvám všade vo svete hovorím toto:

 

Vedzte, že dokiaľ budete hlásať moje najsvätejšie slovo, budem vždy s vami po vašom boku.

 

Mojej katolíckej Cirkvi hovorím – aj napriek tomu, že ste následkom špatných hriechov spôsobili utrpenie, vedzte, že vás nikdy neopustím, aj keď ste zhrešili. Ale uvedomte si nasledovné:

 

Vaša viera vo Mňa nie je taká silná, ako by mala byť. Nemilujete Ma už tak, ako tomu bolo kedysi.

 

Všetok ten majetok, ktorý ste nahonobili, vás vzdialil od obyčajných Božích detí a odo Mňa, vášho Krista a Spasiteľa.

 

Povzniesli ste sa do takých sebavedomých výšin, že na vás nemôžem dosiahnuť a ponúknuť vám moju ruku, aby som vás zachránil od hniloby vo vašom vnútri.

 

Boli ste učení pravde mojim Petrom, na ktorého skale ste boli postavení. A čo ste spravili?

 

Postavili ste okolo seba hrubé kamenné múry.

 

To bolo príčinou nedostatočnej komunikácie s tými, ktorých ste mali sýtiť mojim telom a krvou tak, aby mohli byť vyživované ich duše.

 

Úcta, požadovaná od vás pri podávaní mojej najsvätejšej Eucharistie, sa vytratila vtedy, keď ste zľahčili moju prítomnosť (keď ochabla vaša úcta ku skutočnej Kristovej prítomnosti v najsvätejšej Eucharistii – pozn. prekl.).

 

V čase, keď II. Vatikánsky koncil vyhlásil nové nariadenia, boli to (práve tie) zlovestné slobodomurárske sily, prebývajúce vo vašich radoch, ktoré ich zaviedli.

 

Ľstivo predstavili nové spôsoby podávania mojej najsvätejšej Eucharistie, ktoré sú pre Mňa urážlivé (je to najmä zneuctenie sv. hostie podávaním na ruku namiesto na jazyk a to hlavne v štátoch západnej Európy ako aj podávanie sv. prijímania laikmi namiesto výlučneho podávania len vysväteným kňazom, ktorý jediný má právo vziať sv. hostiu do svojich rúk – pozn. prekl.).

 

Vaše takzvané tolerantné učenia vyhlásili celý rad lží, vrátane odmietnutia uznať moc svätého archanjela Michaela.

 

On je ochrancom Cirkvi pred satanom. Tieto (zlé) sily, ktoré sú medzi vami, to vedia. To je dôvod, prečo ste odstránili všetky modlitby, prosiace o jeho ochranu pred omšou.

 

A potom ste sa dopustili tej najväčšej nepravdy – že sa netreba obávať pekla – že je to iba metafora. Pretože táto lož, prijatá za pravdu mnohými Božími deťmi, mala za následok stratu miliárd duší.

 

Ako sa voči Mne previňujete. Prosím medzi vami tých pokorných a Bohu zasvätených služobníkov, aby ste sa navrátili späť k môjmu (pôvodnému) učeniu.

 

Nikdy nedovoľte, aby sa medzi vami hromadilo bohatstvo a nikdy si nemyslite, že je v mojich očiach akceptované.

 

Bohatstvo, zlato a moc, nahromadené v mojom mene, budú vašim pádom. Nemôžte ťažiť profit z môjho svätého slova.

 

Trpeli ste kvôli spôsobu, akým ste sa voči Mne previnili.

 

Nikdy si nemyslite, že prisudzujem vinu mnohým svätým pápežom, ktorí sa posadili na Petrov stolec. Ich misia (na zemi) bola vždy ochraňovaná.

 

Mnohí pápeži boli zajatcami vo Svätej stolici (Vatikáne), obklopení slobodomurárskymi skupinami, ktoré nereprezentujú Boha.

 

Oni Boha nenávidia a päťdesiat rokov sa venovali šíreniu neprávd o Božom milosrdenstve.

 

Ich pôsobenie priviedlo katolícku Cirkev do tiesne.

 

To nebola náhoda. Bolo to zámerné a ľstivé sprisahanie za účelom zničiť vieru Cirkvi, aby sa odstránilo uctievanie jediného pravého Boha obyčajnými katolíkmi.

 

Kvôli tomu budete teraz odsunutí stranou do spustošenia. Po pápežovi Benediktovi vás budem viesť z nebies.

 

Ó, koľko sĺz ste Mi spôsobili.

 

Volám ku všetkým mojim Bohu zasväteným služobníkom, ktorí poznajú pravdu, aby povstali a nasledovali Ma, svojho Ježiša, a v pokornej službe šírili pravdu môjho učenia.

 

Musíte nájsť odvahu a silu, aby ste povstali z popola.

 

Predovšetkým odmietnite klamstvá, ktoré vám už čoskoro predstaví Falošný prorok.

 

On zlúči katolícku Cirkev s inými cirkvami, vrátane pohanských cirkví, aby sa stala jednou ohavnosťou – jednou bezduchou svetovou cirkvou.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť