Posolstvo 425

08.05.2012 19:00

Posolstvo 425

08.05.2012 - 19:00 hod

Zvyšok mojej Cirkvi, inšpirovaný prorokom Henochom, vyvolá nenávisť všade tam, kde bude počuté moje sväté slovo

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádzam v tento večer, aby som ti oznámil, že sa teraz v srdciach veriacich všade vo svete prejaví veľké znamenie mojej lásky a milosrdenstva.

 

Vo svojich srdciach pocítia moju prítomnosť takým spôsobom, ktorý si nebudú vedieť vysvetliť a ich srdcia sa zjednotia s mojim.

 

Tento dar ich urobí silných v ich viere vo Mňa a denno-denne budú túžiť po mojej prítomnosti.

 

Naliehavo prosím všetky Božie deti, ktoré pocítia, ako plamene mojej lásky pohlcujú ich duše, aby prijímali moje telo a moju krv vo svätej Eucharistii tak často, ako im bude možné.

 

Vy, moji milovaní učeníci, budete potrebovať dar môjho tela, dávaný vám vo svätej Eucharistii, aby vás posilňoval.

 

Budete potrebovať každú štipku sily, keď sa stanete svedkami rozpadu mojej svätej a apoštolskej katolíckej Cirkvi.

 

Moja svätá Eucharistia bude znesvätená tak, ako som to predpovedal pred istým časom.

 

Budú použité výhovorky na to, aby sa z tohto najsvätejšieho daru stalo len jednoduché gesto v spomienke na moje ukrižovanie.

 

Ako súčasť novej modernej katolíckej Cirkvi, ktorá bude zahŕňať aj cirkvi iných náboženstiev, sa už veľmi skoro poprie moja skutočná prítomnosť (vo svätej Eucharistii – pozn. prekl.).

 

Keď sa tak stane, láska a oddanosť k najsvätejšej Trojici bude upadať a postupne sa vytratí.

 

Ich miesto zaujmú falošní bohovia. Aj keď to bude pre vás ťažké, nesmiete zabúdať, že Ja sa nikdy nevzdám svojej Cirkvi na zemi.

 

Moja vernosť prináleží Cirkvi, ktorú som založil ešte predtým, než som vystúpil na nebesia.

 

Cirkev, založená mojim milovaným Petrom na skale, nemôže zaniknúť a nikdy nezanikne.

 

Pretože Ja teraz povediem moju Cirkev na konci časov a obnovím dávno predpovedané proroctvá.

 

Moje evanjelia budú hlásané zvyškom mojej Cirkvi v každom kúte zeme.

 

Zvyšok mojej Cirkvi bude inšpirovaný prorokom Henochom a to vyvolá nenávisť všade tam, kde bude počuté moje sväté slovo.

 

Duchom Svätým vzplanie viera zvyšku mojej Cirkvi, ktorá sa až do jej posledného dychu nikdy nevzdá ohlasovať pravdu evanjelií.

 

Choďte teraz a pripravte zvyšok mojej Cirkvi nasledovaním mojich pokynov.

 

Vždy Mi dôverujte a všetko bude dobré.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť