Posolstvo 427

10.05.2012 15:45

Posolstvo 427

10.05.2012 - 15:45 hod

Roním slzy od žiaľu kvôli kňazom v katolíckej Cirkvi, ktorí v tomto čase strašne trpia

 

Moje dieťa, môj Syn Ježiš Kristus sa teraz pred Varovaním chystá zachrániť toľko duší, koľko mu bude možné. Pretože po Varovaní nezostane veľa času do slávneho návratu môjho Syna.

 

Roním slzy od žiaľu kvôli kňazom v katolíckej Cirkvi, ktorí v tomto čase strašne trpia.

 

Títo čistí, bezradní a blúdiaci služobníci sú zajatí v ohnisku roztržky, z ktorej sa nedokážu vymaniť.

 

Pre hriechy iných znášajú útrapy, vidiac, ako je vernosť k môjmu Synovi odsúvaná nabok.

 

Tieto hrozné roztržky, spôsobené slobodomurárskymi skupinami, boli zámerné. Hriechy tých, ktorí sa previnili zločinmi na nevinných dušiach, sú zneužívané ako výhovorka na zmenu zákonov, ktoré riadia Cirkev.

 

Mnohí sú uvádzaní v omyl z falošného pocitu lojálnosti k Božím deťom.

 

Ako len trpím, keď som svedkom toho, ako sú múry katolíckej Cirkvi rozoberané tehla za tehlou, aby uvolnili cestu pre novú cirkev.

 

Nová Cirkev, ktorá sa už čoskoro zviditeľní, nebude pre môjho Syna prijateľná.

 

Navyše zruší prítomnosť (môjho Syna) vo svätej Eucharistii a môj Syn bude opakovane trpieť muky svojho ukrižovania.

 

Obeta, ktorú podstúpil, aby odovzdal svetu tento dar, bude už čoskoro ignorovaná a zavrhnutá.

 

Namiesto toho oni – táto nová Cirkev – nebudú viac Božím deťom vravieť, že vo svätej Eucharistii je skutočná prítomnosť Ježiša, môjho Syna.

 

Vytvoria novú interpretáciu svätej Eucharistie a nebudú schopní privolať prítomnosť môjho Syna (premeniť sv. hostiu na telo a krv Ježiša – pozn. prekl.). Pokrm života bude mŕtvy.

 

Božie deti už nebudú živené skutočným telom a krvou môjho Syna.

 

Ich duše sa stanú vyprahnuté a prázdne bez prítomnosti môjho Syna a milostí, ktorými obdarováva tých, ktorí Ho prijímajú.

 

Je povinnosťou zo strany kňazov, aby ochraňovali svätú Eucharistiu. Musia byť silní a nikdy nesmú zmenšiť význam tohto vzácneho a svätého daru.

 

Môj Syn miluje katolícku Cirkev a vie, ako práve teraz trpí. On cíti jej bolesť.

 

Moje nepoškvrnené srdce je od bolesti trhané vo dvoje, keď vidím, ako je tento svätý chrám zámerne ničený.

 

Modlite, modlite, modlite sa k Otcovi v mene jeho milovaného Syna, aby preukázal milosrdenstvo tým vo Svätej stolici, ktorí chcú rozdeliť Cirkev a rozptýliť Božie deti do priepasti bezútešnosti.

 

Prosím, modlite sa túto modlitbu "Za katolícku Cirkev" v rámci Modlitebnej kampane (53):

 

 

"Ó, Bože Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ťa úpenlivo prosím, daruj silu a potrebné milosti kňazom, aby im pomohli odolávať prenasledovaniu, ktorému budú vystavení.

 

Pomôž im, aby zotrvali v pravde učenia tvojho Syna Ježiša Krista a aby nikdy neustúpili, nezakolísali alebo nepodľahli nepravdám o skutočnej podstate svätej Eucharistie. Amen."

 

 

Vaša milujúca Matka

Kráľovná zeme

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť