Posolstvo 429

12.05.2012 10:00

Posolstvo 429

12.05.2012 - 10:00 hod

Choďte a otvorte oči deti a počúvajte, skúmajte a zvažujte všetko, čo sa vám v Božom mene predkladá

 

Moje dieťa, musím varovať Božie deti, aby otvorili oči teraz, keď rev satana a jeho démonov silnie a ich intenzívny krik je počuť v nebesiach.

 

Pozrite sa okolo seba a čo vidíte?

 

Nepokoje, svár, zúfalstvo a boj. To všetko bolo podnietené zlými duchmi, ktorí obklopujú ľudstvo.

 

Sú vypustení z pekla a ich počty sú nesmierne. Kvôli nenávisti, ktorú chŕlia na všetky Božie deti, ani na okamih nepoľavia zo svojej ukrutnosti.

 

Vtedy, keď môj Otec, Boh Najvyšší, stvoril ľudstvo a vesmír, sa týchto padlých anjelov zmocnila závisť.

 

Ich pýcha a odpor viedli k ich pádu a k ich uvrhnutiu do pekla.

 

Vedení satanom prejavili svoju nenávisť vtedy, keď som na svet priniesla Syna človeka, Spasiteľa ľudstva. Ich nenávisť voči mne predčí čokoľvek, čo je ľudstvu známe.

 

Vyvolalo to v nich rozruch, keďže som kráľovnou všetkých anjelov.

 

Aby Boha, môjho milovaného Otca ranili, chcú zničiť to, čo je najbližšie jeho srdcu – jeho drahé a milované deti.

 

Kradnú duše, keď pokúšajú jeho deti, aby ich zviedli k hriechu.

 

Môj Otec nebude tolerovať toto zlo a blíži sa čas – a oni to vedia – kedy títo padlí anjeli budú raz a navždy uvrhnutí do ohnivej pece.

 

Vedení satanom teraz zintenzívňujú svoje plány a sú príčinou toho, že vo svete každou sekundou dňa dochádza k pohromám.

 

Božie deti musia vedieť, že ich plánom je ukradnúť všetko, čo je Bohu, Všemohúcemu Otcovi, drahé.

 

To je dôvod, prečo je na zemi ich prvoradým cieľom jeho svätá Cirkev.

 

Keď preniknú do Božích cirkví, preniknú aj k Božím deťom.

 

Precitnite, deti, čo sa to deje pred vašimi očami. Vždy sa musíte mať na pozore.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby ste boli požehnaní milosťami a rozpoznali zlo, keď sa vám bude predkladať ako súčasť Božích plánov, hoci to tak nie je.

 

Bude si to od vás vyžadovať pevnú vieru a prijatie pravdy, ktorá je obsiahnutá v týchto posolstvách z neba, aby ste zotrvali na ceste pravdy k večnému životu.

 

Večný život, deti, treba privítať a nikdy nesmie byť odmietnutý na úkor falošných sľubov.

 

Tieto falošné sľuby sú v dnešných časoch predkladané svetu tými, ktorí riadia vaše národy a ktorí môžu byť ovplyvňovaní kráľom lží.

 

Choďte a otvorte oči deti a počúvajte, skúmajte a zvažujte všetko, čo sa vám v Božom mene predkladá.

 

 

Vaša milovaná Kráľovná pokoja

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť