Posolstvo 430

13.05.2012 16:00

Posolstvo 430

13.05.2012 - 16:00 hod

Moje nové kráľovstvo - budete oplývať veľkou hojnosťou a nič vám nebude chýbať

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je načase, aby ste pochopili, že moje posolstvá nie sú tu na to, aby vám naháňali strach.

 

Sú tu na to, aby prinášali lásku. Majú tiež poslúžiť k tomu, aby povedali tým, ktorí páchajú hriech alebo sa previňujú, že sa v mojich očiach musia vykúpiť, lebo inak budú pre Mňa navždy stratení.

 

Ako by som mohol zamlčať ľuďom pravdu?

 

Uvedomujem si, dcéra moja, že ty, ktorá tieto Božie posolstvá dostávaš, to niekedy môžeš pociťovať ako záťaž. Nikdy však nesmieš dovoliť strachu, aby sa vkradol do tvojho srdca, pretože ten nepochádza odo Mňa.

 

Nepovedal som vám, že je tu nová éra pokoja a mieru, ktorá očakáva všetkých tých, ktorí Ma milujú?

 

Čoho by ste sa mali obávať?

 

Je to starosť o vašu budúcnosť, o vašu rodinu alebo je to neistota z toho, čo je pred vami? Ak je to tak, potom musíte vedieť nasledovné.

 

Všetkých vás milujem. Túžim po tom, aby som zjednotil všetky Božie deti ako jednu svätú rodinu, spojenú v láske.

 

Toto je dôvod, prečo teraz v dostatočnom predstihu s vami komunikujem, aby som k sebe bližšie pritiahol vás všetkých.

 

Musím ľudstvo varovať pred nebezpečenstvami, ktorým čelí, aby som zabezpečil, že sa všetci obrátite a otvoríte sa vašimi srdciami láske, ktorú na tejto zemi prechovávam ku každej jednej duši.

 

Nevaroval by som vás, keby som vás tak nemiloval, ako vás milujem.

 

Moja láska je natoľko silná, že je to láska, ktorú nepozná žiadna ľudská bytosť. Pretože nikto z vás by nebol schopný uniesť tú lásku, ktorú Ja k vám prechovávam.

 

Moja láska znamená, že nechcem, aby Božie deti trpeli.

 

Vezmem všetkých tých z vás, ktorí po Varovaní uznajú pravdu, a ukážem vám lásku, ktorú v sebe mám.

 

Vy a všetci tí, ktorí ku Mne patríte mysľou, telom i dušou, dostanete najkrajší dar, ktorý je nad rámec vášho chápania.

 

Čaká na vás nový raj a zem, ktorá – i keď by ste si mohli myslieť, že za ňou budete smútiť – sa stane bezvýznamná, keď uvidíte kráľovstvo, ktoré bolo pre vás pripravené.

 

Deti moje, tak veľa je toho, na čo sa máte tešiť. Netreba sa obávať.

 

Namiesto toho si uvedomte, že vám bude daný večný život.

 

Budete oplývať veľkou hojnosťou a nič vám nebude chýbať.

 

Farby, vône, láska, pociťovaná ku všetkým okolo vás, pokoj vo vašich rodinách, žiaden strach, vaše duše plné lásky k Bohu a vaše dokonalé telá – ako by ste nemohli túžiť po mojom kráľovstve?

 

Moje kráľovstvo sa stane vaším novým domovom, keď sa nebo a zem spoja v jedno a mŕtvi, ktorí ma prijali za svojho Spasiteľa, budú vzkriesení, aby sa v láske a šťastí pripojili ku svojim rodinám, ku svojim bratom a sestrám.

 

Úľava, ktorú pocítite, keď svet hriechu, v ktorom teraz žijete, už viac nebude, vám prinesie radosť, pokoj a vnútorné uspokojenie.

 

Nebude už viac starostí, obáv, úzkostí či hriechu.

 

Aj naďalej budete mať slobodnú vôľu, no ona bude iná. Budete žiť v úplnej jednote so Mnou v súlade so svätou Božou vôľou môjho Otca. On trpezlivo čakal na tento okamih.

 

S trpezlivosťou pripravujem všetky Božie deti tak, aby sa nestratila ani jedna duša.

 

Takže sa, moja najdrahšia dcéra, neobávaj.

 

Utrpenie nepotrvá dlho. Jeho miesto zaujme domov, kam prináleží každé Božie dieťa.

 

To je môj prísľub pre vás všetkých. Necíťte sa byť smutní, ustráchaní alebo znepokojení, pretože to vôbec nie je potrebné.

 

Iba sa naučte viac Ma milovať. Čím viac Ma milujete, tým väčšiu dôveru vo Mňa budete mať.

 

Len vtedy sa zbavíte strachu.

 

Len vtedy budete naozaj slobodní.

 

Ja vás všetkých milujem. Nikdy na to nezabúdajte, najmä vtedy nie, ak by ste sa mohli obávať o budúcnosť.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť