Posolstvo 431

14.05.2012 18:00

Posolstvo 431

14.05.2012 - 18:00 hod

Prosby o modlitby: Teraz choď a nazvi túto prosbu "Moje volanie k Ježišovi"

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tvoj dar pre Mňa bol prijatý a vďaka nemu bude zachránených ďalších päť miliónov duší.*

 

Je mojim vrúcnym želaním ukončiť tvoje utrpenie ale tento vzácny dar, ktorý Mi prinášaš, bude teraz znamenať, že môžem zachrániť ešte viac Božích detí.

 

Nikdy nezabúdajte, že poslaním tejto misie je zachrániť ľudstvo pred peklom. Na to, aby som to mohol urobiť, potrebujem tvoju pomoc a pomoc ďalších.

 

Nikdy sa necíť osamelá, pretože ťa milujem a som s tebou po celý čas. Oveľa viac Božích detí konečne začína počuť môj hlas.

 

Pôsobenie Ducha Svätého prinesie ovocie a už veľmi skoro bude Božia láska pociťovaná dokonca aj v tých najvyprahnutejších srdciach.

 

Tieto stratené, prázdne a vyprahnuté duše pocítia plameň lásky a stanú sa svedkami pálčivej túžby stať sa súčasťou môjho nového kráľovstva na zemi. Mnohí nebudú chápať, prečo to tak je, ale nebudú môcť poprieť svoje pocity tepla, lásky a pokoja.

 

Mnohí budú prekvapení a budú chcieť so Mnou hovoriť. Musíš teraz všade ujednotiť ľudí na tom, aby sa dožadovali daru mojej lásky. Musia prosiť o to, aby im boli udelené osobité milosti.

 

Ty, dcéra moja, musíš na tento účel vymedziť jeden deň v týždni. Každá stratená duša Ma musí prosiť, aby som jej pomohol. Pokiaľ ich prosby budú v súlade s mojou svätou vôľou, tak na ich modlitby odpoviem. To v nich vytvorí silnejšie prepojenie na moje najsvätejšie srdce a moje veľké milosrdenstvo.

 

Teraz choď a nazvi túto prosbu "Moje volanie k Ježišovi"

 

Dcéra moja, urob to čo možno najskôr ako ti je možné, keďže si želám, aby tieto duše a obzvlášť tie, ktoré neakceptujú, že som to Ja, kto teraz hovorí, konečne pochopili, ako blízko som pri každej jednej duši.

 

Povedz im, že milujem každého a nevylučujem ani jedného hriešnika bez ohľadu na to, aký veľký je jeho hriech.

 

Jediné, čo od nich požadujem je, aby ku Mne prišli a prosili Ma, aby som im pomohol.

 

 

Váš Ježiš

 

 

***********************************************************************************************************

 

Toto je slovenský preklad anglického emailového formulára na odosielanie vašich súkromných modlitbových prosieb na nášho drahého Spasiteľa Ježiša Krista:

         

Modlitbová prosba

         

Ježiš si praje, aby sa každému umožnilo využiť túto osobitú formu modlitbovej prosby, nazvanej "Moje volanie k Ježišovi".

         

Povedal, že odpovie na všetky prosby, pokiaľ budú v súlade s jeho svätou vôľou.

         

Čo potrebujete spraviť:

         

Napíšte svoju emailovú prosbu, pozostávajúcu maximálne z 250-tich slov (samozrejme vo svojom rodnom jazyku – pozn. prekl.), do formulára, uvedenom na tomto internetovom odkaze:

          

https://www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request

          

Nezáleží pritom, koľko takýchto modlitbových prosieb budete (od Ježiša) vyprosovať, pretože každú jednu z nich Ježiš Kristus vypočuje a odpovie na ňu podľa svojej svätej vôle.

          

Po uplynutí každého týždňa potom, čo tieto modlitbové prosby boli prijaté a vypočuté Ježišom Kristom, budú vyradené (z aktuálneho týždenného zoznamu modlitbových prosieb – pozn. prekl.).

          

Prosíme, aby ste mali pochopenie ohľadne toho, že Mária Božieho Milosrdenstva (osobne) nebude odpovedať na emailové správy. Musíte mať len dôveru v Ježiša, že On vypočuje vaše modlitbové prosby.

 

POZOR:

Toto je len náhľad (obrázok) formulára so slovenským vysvetľujúcim textom a príkladom, akým spôsobom môžete formulovať vaše modlitbové prosby. K samotnému formuláru sa dostanete kliknutím na tento odkaz - link:

https://www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request

          

 

Poznámka:

Pokiaľ nechcete do formulára udať svoje plné meno, tak udajte len krsné meno poprípade aj so začiatočným písmenom priezviska (napr. Mária Z.). Je to len na vás, ako sa rozhodnete (poznámka šíriteľov posolstiev Ježiša Krista).

 

 

 

 

____________________________________

 

* Duše, na ktoré sa to v prvom rade vzťahuje, majú čo do činenia s osobným utrpením, obetovaným Máriou Božieho Milosrdenstva a toto sa nevzťahuje na celý svet ako taký, pretože teraz sú skrze modlitby zachraňované miliardy duší.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť