Posolstvo 432

16.05.2012 03:10

Posolstvo 432

16.05.2012 - 03:10 hod

— Druhá pečať - Tretia svetová vojna —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím ťa informovať, že vo svete sa chystá prepuknúť tretia svetová vojna.

 

Ako môžeš vidieť, v toto ráno Mi tečú slzy.*

 

Chystá sa byť otvorená Druhá pečať tak, ako bolo predpovedané evanjelistom Jánom v Knihe Zjavenia.

 

Začne to v Európe.

 

Príčinou toho bude váš bankový systém a opäť raz bude – ako tomu bolo v minulosti už dvakrát – do tejto tragédie zapojené Nemecko.

 

Keď to prepukne, bude to hlavne kvôli záchrane ekonomiky a Grécko postihne katastrofa, ktorá bude mať veľký dopad na Francúzsko.

 

Zapojený v tom bude aj Stredný východ vojenským konfliktom Izraela s Iránom a Sýria zohrá dôležitú úlohu pri páde Egypta.

 

Dcéra moja, zobudil som ťa, aby som ti to povedal, nie však preto, aby som vás vystrašil, ale aby som vás v tomto čase vyburcoval k naliehavejším modlitbám za Európu.

 

Kvôli vojne a nedostatku peňazí bude väčšina úrody zničená a to povedie k otvoreniu tretej pečate, ktorá znamená hlad.

 

Toto je dôvod, prečo teraz na všetky Božie deti nalieham, aby ste sa pokúsili urobiť si zásoby zo sušených a trvanlivých potravín na obživu vašich rodín. Je dôležité pestovať si vlastné plodiny, pokiaľ vám to je možné.

 

Pritom však nezabúdajte, že modlitba dokáže zmierniť veľa z tohto utrpenia.

 

V dôsledku tejto vojny dôjde k tomu, že moja katolícka Cirkev na zemi bude v mene zjednocovania vtiahnutá do jednej svetovej cirkvi.

 

Potom, keď sa objaví antikrist, aby bol tvorcom falošného mieru a takzvaného konca vojny, sa táto jednotnosť čí falošný mier stanú skutočnosťou.

 

Tento mierový pakt sa bude týkať západného sveta, až pokým sa Čína a Rusko nezapoja do svetových udalostí.

 

Oni budú predstavovať hrozbu pre "beštiu s desiatimi rohami" - Európu - ktorú premôžu, aby nastolili komunizmus.

 

"Červený drak"- Čína - už získava silnú pozíciu vo svete kvôli jej kontrole svetových financií.

 

Červený drak a "Medveď", ktorým je Rusko, nemilujú Boha.

 

Sú vedení antikristom, ktorý je z východu a ktorý sa ukrýva za zatvorenými dverami.

 

Keď sa tieto proroctvá naplnia, celý svet uverí v tieto posolstvá. Potom už nebude žiadnych pochybností.

 

Prosím, modlite sa túto modlitbovú kampaň, pretože pomôže zmierniť dopad týchto udalostí.

 

Toto je modlitba k Otcovi "Za zmiernenie dopadu 3. svetovej vojny" v rámci Modlitbovej kampane (54):

 

 

"Ó, Nebeský Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorý nevýslovne trpel za hriechy ľudstva, Ťa prosíme, pomôž nám v týchto ťažkých časoch, ktorým čelíme.

 

Pomôž nám prežiť prenasledovanie, ktoré plánujú nenásytní vládcovia a tí, ktorí chcú zničiť tvoje Cirkvi a tvoje deti.

 

Drahý Otče, úpenlivo Ťa prosíme, pomôž nám uživiť naše rodiny a ochraňuj životy tých, ktorým bude proti ich vôli nanútená vojna.

 

Milujeme Ťa, drahý Otče.

 

Prosíme Ťa, pomáhaj nám v našom čase núdze.

 

Zachráň nás od spárov antikrista.

 

Pomôž nám prežiť jeho znak, ktorý je znakom šelmy, keď ho odmietneme prijať.

 

Pomôž vždy tým, ktorí Ťa milujú, zachovávať vernosť tvojmu svätému slovu tak, aby si nás mohol obdarovať milosťami na prežitie v tele i v duši. Amen."

 

 

Dcéra moja, uvedomujem si, že táto správa môže spôsobiť šok, ale pamätaj si, že Pečať živého Boha a modlitba modlitbovej kampane číslo (33) budú mojich nasledovníkov ochraňovať.

 

Vy, moje deti, zvyšok mojej Cirkvi, prežijete, aj keď to nebude ľahké.

 

Kvôli vášmu kresťanstvu budete trýznení, no nikdy Ma nezapriete ani nezavrhnete.

 

Za toto vám budú udelené dary. Môj dar Pečate živého Boha spôsobí, že pre vašich nepriateľov budete neviditeľní.

 

Modlite sa odteraz každý deň túto modlitbu. Majte ju pred sebou vo vašich domovoch a nechajte si ju posvätiť kňazom.

 

Začnite s vašimi prípravami včas, pretože deň pádu Európy už nie je ďaleko.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

_______________________________________

 

* Počas toho, ako Mária zapisovala toto posolstvo, sa z fotografie Ježiša pred ňou skotúľala mokrá slza.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť