Posolstvo 433

16.05.2012 09:00

Posolstvo 433

16.05.2012 - 09:00 hod

Moji vizionári vo svete dostanú pokyn, aby sa modlili za odvrátenie nebezpečenstiev, spojených so svetovou vojnou

 

Moje dieťa, skús zostať silná v tejto práci pre môjho Syna.

 

Je dôležité, aby všetci, ktorí veria v pravdivosť svätého slova, ktoré je teraz dávané svetu, zotrvávali v pokoji.

 

Vašou povinnosťou je reagovať na pokyny môjho milovaného Syna. Modlitba a dôvera v môjho Syna vás privedú k vašej spáse.

 

Dar Pečate živého Boha bude vašou najväčšou ochranou v čase vojny a konfliktov.

 

Keď sľúbite vernosť Bohu Otcovi tým, že prijmete tento nezištný dar, tak zostanete slobodní.

 

Nikdy nezabúdajte na silu modlitby a to, ako dokáže zmierniť dopad týchto udalostí.

 

Žiaľ, mnohé z týchto udalosti musia nastať, pretože boli predpovedané.

 

Deti, vyzývam všetkých tých, ktorí majú úctu ku mne, vašej Blahoslavenej Matke, aby pochopili, že toto je volanie z neba.

 

Všetci moji vizionári vo svete dostanú pokyn, aby sa modlili za odvrátenie nebezpečenstiev, spojených so svetovou vojnou.

 

Musíte vytrvať vo svojom utrpení a ponúknuť ho ako dar Bohu Otcovi.

 

V tomto čase je dôležité, aby ste sa každý deň modlili môj svätý ruženec bez ohľadu na to, k akej kresťanskej Cirkvi patríte.

 

Je potrebné, aby ste sa ho modlili, pretože ponúka ochranu tým národom, ktoré sa ho denne a vo veľkom počte modlia.

 

Modlite, modlite, modlite sa v tomto čase za Európu a obracajte sa na môjho Syna a proste Ho o silu, odvahu a vytrvalosť, ktoré potrebujete, aby ste si zachovali vašu dôveru v Boha.

 

 

Vaša milovaná Matka

Kráľovná neba a zeme

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť