Posolstvo 434

16.05.2012 17:38

Posolstvo 434

16.05.2012 - 17:38 hod

— Vytvárajte modlitbové skupiny, zasvätené (ako) "Ježiš ľudstvu" —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím zdôrazniť všetkým tým, ktorí vo Mňa veria, že je dôležité, aby sa modlili za každý zo svojich národov.

 

Na to, aby ste to účinne vykonali, musíte vytvárať modlitbové skupiny, zasvätené (ako) "Ježiš ľudstvu".

 

Využívajte tieto skupiny na to, aby ste sa modlili všetky modlitby z Modlitbovej kampane, ktoré ste dostali.

 

Moja dcéra Mária sa postará o to, aby vám boli poskytnuté spôsobom, ktorý vám umožní vytlačiť si ich všade tam, kde sa vo svete nachádzate.

 

Šírte prosím moje sväté slovo ku všetkým príslušníkom duchovenstva.

 

Niektorí budú moje posolstvá odmietať.

 

Iní ich budú prijímať s láskou vo svojich srdciach.

 

No vo väčšine prípadov budete zosmiešnení a odmietnutí v mojom svätom mene.

 

Budete trpieť tak, ako trpeli moji apoštoli a v niektorých kruhoch mojej Cirkvi na zemi sa stanete terčom posmechu.

 

Tieto slovné a hanlivé urážky budú prudké a budú vás zraňovať, ale poviem vám toto:

 

Pamätajte si, že nenávisť, ktorú k vám budú prejavovať, bude dôkazom toho, že som to skutočne Ja, váš Ježiš, ktorý k vám hovorí z neba.

 

Zakaždým, keď budete kvôli tomuto utrpeniu zrazení k zemi, vás vždy znovu a znovu zodvihnem.

 

Zodvihnem vás a urobím vás silnejšími ako predtým.

 

Prečo to robím? Robím to preto, aby ste boli schopní a mali väčšiu silu šíriť moje sväté slovo.

 

Lebo len vtedy dostanete väčšie dary, ktoré vám udelím prostredníctvom môjho Ducha Svätého.

 

Tak povstaňte a konajte, aby ste svoj národ pripravili tak, aby dostal výzbroj, ktorú potrebuje na to, aby sa vyhol znaku šelmy.

 

Nikdy nezabúdajte na dôležitosť Pečate živého Boha.

 

Táto vám a vašej rodine poskytne nielen duchovnú ochranu ale aj ochranu fyzickú (telesnú).

 

Ste požehnaní prijať túto pečať a vašou povinnosťou je zabezpečiť, aby ju prijalo všade čo najviac Božích detí.

 

Nezabúdajte, že stojím každou minútou pri všetkých mojich nasledovníkoch a keď vykonajú moju prácu, dostanú zvláštne milosti, aby ich tieto urobili odvážnymi, silnými a rozhodnými pri zachraňovaní duší každého muža, ženy a dieťaťa vo svete.

 

 

Váš milujúci spasiteľ

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť