Posolstvo 435

17.05.2012 08:50

Posolstvo 435

17.05.2012 - 08:50 hod

— Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána —

 

Dieťa moje, Božie deti budú schopné uchrániť si svoju vieru, svoju odvahu a svoje bezpečie počas akejkoľvek vojny, ak sa budú naďalej modliť modlitbu za "Pečať živého Boha" z Modlitebnej kampane.

 

Toto je jedna z posledných a najväčších pečatí ochrany, zoslaných z nebies a zo všetkých modlitieb, daných ľudstvu.

 

Má vám pomôcť zachovať vás všetkých (pri živote) počas akéhokoľvek budúceho prenasledovania, predovšetkým v čase (cudzej) nadvlády a vojny.

 

Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána a má v sebe veľa Božích síl, ktoré sú s ňou spojené.

 

Vážte si ju a použite ju na ochranu nielen vás samých, ale aj vašich rodín.

 

Toto je pripomenutie, ktoré je v tomto čase potrebné.

 

Choďte v pokoji.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť