Posolstvo 436

18.05.2012 10:48

Posolstvo 436

18.05.2012 - 10:48 hod

Jediná zvyšná Cirkev bude tou, ktorá bude stáť neporazená, až kým nepovstane nový Jeruzalem

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, buď si teraz vedomá toho, že môj Duch Svätý sa bude nezadržateľne šíriť vo svete.

 

Plameň pravdy zachváti svet a naplní duše mnohých prostým údivom môjho veľkého milosrdenstva.

 

Udejú sa veľké obrátenia a potom dôjde k tomu, že moja zvyšná armáda povstane, aby sa stala mocnou silou v boji proti antikristovi.

 

Moja zvyšná kresťanská Cirkev bude šíriť sväté evanjelium do každého kúta zeme.

 

Plamene sa vylejú na tých, ktorí sa pokúsia uškodiť mojej zvyšnej Cirkvi. Pretože len máloktorí budú schopní odolať pravde môjho svätého slova, keď im bude ukázaná.

 

Bude ich toľko, že počtom prevýšia dvadsať miliónov.

 

Z vašich radov vzídu vodcovia a vy budete musieť vykonávať svoju vieru v tajnosti na určitých miestach.

 

Povediete kampaň môjho učenia a pri porážke nepriateľa bude vašou zbraňou moja modlitbová kampaň.

 

Dôjde k zblíženiu navzájom si cudzích ľudí ako aj k spájaniu sa ľudí z rôznych krajín a náboženstvá, v minulosti rozdelené kvôli vzájomným rozdielom, sa všetky spoja v jednote.

 

Jediná zvyšná Cirkev bude tou, ktorá bude stáť neporazená, až kým nepovstane nový Jeruzalem.

 

To sa stane v čase môjho Druhého príchodu, keď z popola povstane môj nový Jeruzalem napriek odporu všetkých tých, ktorí proti Mne boli v domnení, že moja Cirkev na zemi bola vypálená do základu.

 

A potom k tomu dôjde:

 

Nový začiatok.

 

Nová éra.

 

Nové nebo a nová zem.

 

Čas na konečné naplnenie Božej vôle môjho Otca.

 

Teraz povstaň, Moja armáda. Vyčleň sa a roztiahni svoje krídla. Nikdy sa neodchýľ od pravdy, obsiahnutej vo svätej Biblii.

 

Nikdy nespochybňuj slová, obsiahnuté vo svätom Písme.

 

Tým spomedzi vás, vrátane členov mojej Cirkvi na zemi, ktorí tak konajú, odkazujem – musíte otvoriť vaše srdcia pravde.

 

Biblia obsahuje Božie Sväté Slovo. Biblia obsahuje celú pravdu.

 

Ona neklame.

 

Keď popierate pravdu, ktorá je v nej obsiahnutá, popierate Slovo Boha.

 

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť