Posolstvo 437

18.05.2012 15:20

Posolstvo 437

18.05.2012 - 15:20 hod

— Nebojte sa mojej ruky ale ruky tých, ktorí sú vašimi nepriateľmi —

 

Dnes s tebou hovorím, moja najdrahšia dcéra, aby som priniesol útechu tým, ktorí majú strach z budúcnosti.

 

Budúcnosť, drahé deti, leží v mojich svätých rukách.

 

Nadišiel čas pre nové kráľovstvo – kráľovstvo, ktoré bude nastolené, aby nad nim panoval môj milovaný Syn.

 

Toto je záverečná fáza, kedy sa pripravuje zem, aby z nej vzišli zástupy, ktoré majú lásku k môjmu Synovi a časom aj ku Mne.

 

Mnohé sa musí udiať, aby sa zadosťučinilo mojej Božej vôli a treba modlitby, trpezlivosť a odvahu.

 

Nebojte sa mojej ruky ale ruky tých, ktorí sú vašimi nepriateľmi.

 

Zlo vo svete sa prudko rozrastá a pre Mňa nadišiel čas, aby som potrestal tie národy, ktoré mojim deťom na zemi spôsobujú utrpenie.

 

Zatiaľ čo sa bitka začína, budú obnovené tie domy, ktoré uctievajú Mňa, Boha Otca.

 

Už čoskoro si uvedomia, ako odmietli jediného pravého Mesiáša, ktorého som poslal na zem v mojom Synovi Ježišovi Kristovi, aby dal svetu spásu.

 

Potom svorne povstanú tí s vierou v môjho Syna a vo Mňa, Boha Najvyššieho, aby pripravili pôdu tak, aby sa mohol uskutočniť Druhý príchod môjho Syna.

 

Môj Syn sa vráti až vtedy, keď sa dokončí očisťovanie.

 

Očista, o ktorej hovorím, nastane vtedy, keď dobrí budú oddelení od tých, ktorí sú zlí. Tí, ktorí žijú svoje životy naplnené klamstvami, zasiate do ich duší satanom, majú stále (ešte) čas, aby sa kajali.

 

Pokúsim sa urobiť všetko preto, aby som ich ochránil pred šelmou, pretože Ja sa len tak ľahko nevzdám svojich detí.

 

Prostredníctvom rozličných mnou prijatých Božích zásahov sa pokúsim vziať ich do svojej milosrdnej náruče, aby som ich zachránil.

 

Dôvera a viera vo Mňa je cestou k večnému životu.

 

Len cez môjho Syna, Spasiteľa sveta, môžete prísť ku Mne, Otcovi vesmíru.*

 

Pretože na to, aby ste ku Mne prišli, musíte byť spasení od hriechu.

 

Na to, aby ste boli spasení od hriechu, sa sami v očiach môjho Syna musíte vykúpiť (cez pokánie – pozn. prekl.).

 

Práve tak, ako som môjho Syna poslal po prvý raz, aby vám poskytol spásu, tak Ho posielam ešte raz, aby som vás naposledy zachránil skôr, než sa nové nebo a nová zem spoja v jedno.

 

Tí, ktorí po tejto poslednej kampani, ktorej cieľom je priviesť všetky moje deti do raja, ich právoplatného dedičstva, odmietnu prijať veľké milosrdenstvo môjho Syna, budú navždy stratení.

 

Potom už nebude možná cesta späť.

 

Nikdy nezabúdajte, kto Ja som.

 

Som Boh Otec a Ja som vás stvoril.

 

Milujem vás.

 

Túžim po tom, aby som vás všetkých priviedol domov, ale ako mi tečú slzy.

 

To preto, že tak mnoho bude tých, ktorých nebudem môcť zachrániť, ibaže sa obrátia a požiadajú ma, aby som im pomohol.

 

Toto volanie z Nebies bolo predpovedané.

 

Jedine Baránok Boží, môj Syn, má právomoc odhaliť vám udalosti, ktoré ležia pred vami.

 

Len On môže otvoriť pečate.

 

Robí to teraz s pomocou siedmeho anjela, siedmeho posla.**

 

Otvorte oči a prijmite konečne, že Kniha Pravdy, ktorá bola prorokovaná, sa teraz kapitola po kapitole otvára pred vašimi očami.

 

Prijmite to ako dar, pretože vám prinesie večný život.

 

 

Váš milovaný Nebeský Otec

Boh Najvyšší

 

 

 

 

____________________________________

 

* Ježiš povedal: "Nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa" (Ján 14,6).

 

** Už v predošlých posolstvách Ježiš označil írsku vizionárku Máriu Božieho Milosrdenstva za siedmeho posla resp. proroka na konci časov.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť