Posolstvo 438

20.05.2012 12:15

Posolstvo 438

20.05.2012 - 12:15 hod

— Zlý útočí na tých, ktorí milujú Boha najviac —

 

Moje dieťa, práve tak, ako bude viac Božích detí prijímať tieto sväté posolstvá, tak bude aj viac takých ľudí, ktorí ich odmietnu.

 

Všetci tí, ktorí sú môjmu Synovi najbližšie, budú pokúšaní Zlým, aby sa im (posolstvám) obracali chrbtom.

 

Oni budú trpieť najviac a pochybnosti im budú brániť v tom, aby ich myseľ prijala pravdu.

 

Zlý útočí na tých, ktorí milujú Boha najviac.

 

Keď ich robí slepých k pravde, víťazí.

 

Tí, ktorí uctievajú mňa, Božiu Matku, sa stanú takisto jeho terčom, keď ich Zlý bude ťahať preč od Knihy pravdy.

 

On, Zlý, sa nikdy nevzdá. Týmto milujúcim dušiam spôsobuje hrozné muky, aby tak popreli slovo Boha.

 

Úpenlivo prosím všetkých tých, ktorí milujú môjho Syna, aby vypočuli moje volanie. Musíte počúvať, keď k vám hovorí môj Syn.

 

Neodsudzujte príležitosť pomôcť vašim bratom a sestrám, aby získali večný život, ktorý im bol prisľúbený.

 

Nedovoľte pochybnostiam, infikovaným podvodníkom, aby zabránili miliónom duší sa zachrániť.

 

Predstavuje to prudký odpor, ktorý od tohto dňa bude na vás doliehať.

 

Musíte volať na mňa, vašu Matku, aby som vám pomáhala, viedla vás a doprevádzala vás po tej pravej ceste.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť