Posolstvo 440

21.05.2012 20:15

Posolstvo 440

21.05.2012 - 20:15 hod

— Čas na konanie Varovania sa blíži —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas na konanie Varovania sa blíži.

 

Je ešte tak veľa práce, ktorú treba vykonať na prípravu duší na moje veľké milosrdenstvo.

 

Volám všetkých, ktorí Ma milujú, aby sa vytrvalo modlili za celosvetové obrátenie, po ktorom tak túžim.

 

Toľkí pobežia do môjho náručia v úľave, zaplavujúcej ich duše, lebo budú vedieť, že som to Ja, ich milovaný Ježiš, ktorý im máva.

 

Mnohí sa vzoprú pravde, keď im bude ukázaná. Dôkaz, ktorý im odhalím, nebude stačiť na to, aby v ich dušiach vzplanul čo i len jediný plamienok lásky.

 

Boli Mi ukradnutí, no aj tak nechcú byť oslobodení od svojho únoscu – šelmy, ktorá pohltila ich duše.

 

Šír moje slovo tak rýchlo, ako len môžeš, dcéra moja.

 

Nevšímaj si znevažovanie, úškľabky a posmech od tých, ktorí sa ťa pokúšajú zastaviť.

 

Povstaň a ohlasuj moje nanajvýš sväté slovo za každú cenu.

 

Tí, ktorí tvrdia, že hovoria v mojom mene a snažia sa ťa ponižovať, Ma znovu pribíjajú na kríž. To nie si ty, koho mučia, ale som to Ja, ich milujúci Spasiteľ.

 

Ľudská mienka nie je dôležitá. Jediné, na čom záleží, sú tie duše, ktoré túžim zachrániť.

 

Modlite sa túto Modlitbovú kampaň (55) ako prípravu na Varovanie:

 

 

"Ó, môj predrahý Ježiš, prosím Ťa, otvor srdcia všetkých Božích detí voči daru tvojho veľkého milosrdenstva.

Pomôž im, aby s láskou a vďačnosťou prijali tvoje Božie milosrdenstvo.

Urob ich schopnými, aby sa pred Tebou stali pokornými a prosili o odpustenie svojich hriechov a mohli sa tak stať súčasťou tvojho nádherného kráľovstva. Amen."

 

 

Početné milióny vo svete už čoskoro budú počuť moje volanie a ešte viacej duší bude môcť byť a bude zachránených.

 

Nikdy nezabúdajte na dôležitosť dennej modlitby môjho ruženca Božieho milosrdenstva (Korunky) na spásu duší.

 

Choďte v pokoji a láske.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť