Posolstvo 441

22.05.2012 15:20

Posolstvo 441

22.05.2012 - 15:20 hod

— Moja Kniha pravdy sa rýchlo, ako oheň, rozšíri po celom svete —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ďalšia fáza v tejto svätej misii je pripravená začať sa odvíjať.

 

Moja Kniha pravdy sa rýchlo, ako oheň, rozšíri po celom svete.

 

Obrátenia budú rýchle a moje sväté slovo budete počuť vo všetkých jazykoch.

 

Následne budú všetky Božie deti šíriť moje posolstvá a budú naplnené Duchom Svätým.

 

Ich pery budú ohlasovať pravdu a všetci budú prorokovať v jazykoch tak, aby mohlo byť rýchlo počuť pravdu.

 

Smäd Božích detí, ktoré kvôli prázdnote vo svojich dušiach blúdia v zmätenom stave, bude uhasený.

 

Trýznivý hlad po mojej prítomnosti bude ukojený, keď týmto dušiam prinesiem potravu, ktorú tak zúfalo potrebujú.

 

Keď sa toto stane, vo svete bude len veľmi málo duší, ktoré si nebudú vedomé môjho veľkého milosrdenstva.

 

Prijmite môj dar, moje sväté slovo – moju Knihu pravdy – a vstrebte (zhltnite) ju. Lebo bez nej budete ako telo bez duše.

 

Keď vstrebete moje slová múdrosti, stanete sa opäť úplnými.

 

Keď sa opäť stanete úplnými, budete pripravení nasledovať Ma do novej éry pokoja a mieru na zemi.

 

Buďte teraz v očakávaní, moji milovaní nasledovníci, pretože moje napísané slovo bude už čoskoro s vami a vy sa budete radovať s láskou a pokojom vo svojich dušiach.

 

Choďte vpred, všetci moji nasledovníci.

 

Nech vy, vaši milovaní a všetci veriaci prorokujú v mojom mene.

 

Kráčajte so Mnou, zatiaľ čo Ja vás vediem k večnému životu.

 

 

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ celého ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť