Posolstvo 445

27.05.2012 18:00

Posolstvo 445

27.05.2012 - 18:00 hod

— Satan vás presvedčí, že moje posolstvá pochádzajú od neho —

 

Moja dcéra, tak mnoho mojich nasledovníkov sa pýta, prečo mnohé z týchto posolstiev vyvolávajú v ich srdciach strach.

 

Mnohí si myslia, že Ja vyvolávam strach. To však celkom nezodpovedá pravde.

 

Strach, ktorý zaplavuje mnohé duše, je z toho, že si uvedomia, že to, čo vám hovorím, je pravda.

 

Je to ako u každého dobrého rodiča, ktorý svoje dieťa varuje pred nebezpečenstvami života.

 

Niekedy môžu nebezpečenstvá, pred ktorými rodič varuje, byť príčinou strachu. Tento strach sa však vzťahuje na zlo, spôsobované človekom, ktoré leží pred vami.

 

To isté platí o zle vo svete. Je spôsobované človekom, ktorý je zase ovplyvňovaný podvodníkom, satanom.

 

Proroctvá, ktoré Boh dáva ľudskej rase od počiatku času, vzbudzovali v srdciach niektorých ľudí strach.

 

Naopak na iných miestach vyvolávali veľký smiech. Toto sa stalo predtým, než Noe začal stavať archu. Zatiaľ čo sa z neho smiali, zahŕňali ho posmeškami a zosmiešňovali ho, urobili tí, ktorí mali strach, to, čo sa od nich žiadalo. Postavili archu, aby sa zachránili.

 

Tí, ktorí sa z Noema smiali, zosmiešňovali a zavrhovali ho, zahynuli.

 

Všetky proroctvá, ktoré pochádzajú od Boha, v sebe zahŕňajú výstrahy, aby ľudí podnietili pripraviť sa na takéto udalosti.

 

Iba vďaka tomu, že si pripravíte svoje duše, budete schopní vydržať utrpenie, ktoré pred vami leží a ktoré je zapríčinené hriechmi človeka.

 

Tým z mojich nasledovníkov, ktorí sa pýtajú, prečo moje posolstvá môžu vzbudzovať strach, hovorím toto:

 

Neverte lžiam, ktoré do vašich sŕdc vložil satan ohľadne toho, že by vraj Boh nikdy nedal svetu posolstvá, ktoré by srdcia jeho detí napĺňali strachom.

 

Teraz sa mnohí z vás, najmä tí, ktorí ma milujú, odvracajú od môjho svätého slova.

 

Jednou z najobľúbenejších škodoradostí satana je to, aby vás presvedčil, že Božie posolstvá neobsahujú proroctvá, ktoré vyvolávajú strach.

 

Takéto posolstvá istotne môžu pochádzať iba od Zlého (to sa satan snaží nahovoriť tým, ktorí majú z týchto posolstiev strach - pozn. prekl.).

 

Ako sa len satan smeje nad svojim vlastným prefíkaným podvodom.

 

Satan vás presvedčí, že moje posolstvá pochádzajú od neho; až tak je zúfalý, že vás presviedča, aby ste sa neriadili podľa mojich pokynov.

 

Je potrebné, aby vám, mojim nasledovníkom, bola povedaná pravda.

 

Musím vás pripraviť a to znamená, že vás vopred musím varovať pred vecami, ktoré prídu a to len preto, aby som vás ochránil. Je to kvôli vašej spáse.

 

Nikdy nepočúvajte túto lož.

 

Z mojej Božej lásky k celému stvoreniu dostávate moje posolstvá. Preto Mi ako každý dobrý rodič dovoľte, aby som vás viedol.

 

Ochránim vás, pokiaľ Ma budete počúvať a nasledovať moje pokyny ohľadne modlitieb.

 

Strach nepochádza odo Mňa. Pokiaľ vo Mňa veríte a dôverujete Mi, nebudete mať strach bez ohľadu na to, koľko veľa zla vám bude v dôsledku hriechu ľudstva prezentované.

 

Nikdy však nesmiete urobiť jednu vec a to, že sa budete ukrývať a domnievať sa, že všetko bude v poriadku.

 

Pretože ak tak urobíte, popriete tým existenciu zla vo svete.

 

Prijmite skutočnosť, že satan existuje. Verte, že modlitba môže oslabiť a aj oslabí jeho moc.

 

Povstaňte teda a prevezmite zodpovednosť, ktorú voči Mne, Ježišovi Kristovi, ako moji nasledovníci máte.

 

Dovoľte Mi, aby som vás viedol, keď sa zoči-voči postavíte pravde a do vášho srdca nevojde žiaden strach.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť