Posolstvo 447

29.05.2012 17:45

Posolstvo 447

29.05.2012 - 17:45 hod

Modlitby môžu odvrátiť plánované ukrutnosti, spojené s naliehavosťou použitia atómových bômb

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji proroci, moji poslovia a všetci praví vizionári na svete sa v duchu zjednocujú, aby v tomto čase ohlasovali moje sväté slovo.

 

Tí, ktorí sú vybraní pre náročnú misiu, aby zaistili, že duše celého ľudstva budú pripravené na môj Druhý príchod, dostávajú pokyn, aby hlasite volali do celého sveta.

 

Už čoskoro budú vyzývať k naliehavej modlitbe na pomoc tým, ktorí budú trpieť v nadchádzajúcich vojnách.

 

Blízko je čas, kedy prepuknú vojenské konflikty a mnohé nevinné duše sa stanú obeťami v týchto nenávisťou naplnených hrôzach proti Božím deťom.

 

Mnohí budú v týchto vojnách zmietaní na všetky strany a na Blízkom východe bude vládnuť veľký chaos.

 

Dôjde k eskalácií mnohých malých (regionálnych) vojenských konfliktov.

 

Tak mnoho početných frakcií, sprvu rozštiepených na všetky strany, sa zjednotí do len (relatívne) malého počtu strán.

 

Potom dôjde k zapojeniu sa väčších armád za účasti mnohých národov.

 

Ako veľmi Mi tečú slzy kvôli tomuto strašnému zlu, vyvolanému pôsobením satana, ktorý chce zabiť čo možno najviac ľudí a to tak rýchlo, ako sa len dá.

 

Modlite sa, aby sa tieto vojny zmiernili.

 

Modlite sa, aby Božie deti pomocou modlitieb mohli odvrátiť plánované ukrutnosti, ktoré sa budú spájať s naliehavosťou použitia atómových bômb.

 

Moja najdrahšia dcéra, satan v tomto čase urobí všetko, čo je v jeho moci, aby primäl katolícku Cirkev k tomu, aby ťa odsúdila a prehlásila tieto posolstvá za blud (kacírstvo - pozn. prekl.).

 

Nesmieš na tieto útoky reagovať. Všetci tí, ktorí nasledujú moje učenie, potrebujú ísť len za svojim srdcom, pretože pre nich nebude ťažké, aby rozpoznali pravdu.

 

Ak by mojim prorokom neboli dané milosti z neba, aby vydržali toľké prenasledovanie, potom by nebolo počuté moje sväté slovo s mojimi pokynmi, aby sa všetky Božie deti pripravili na môj Druhý príchod.

 

Božie deti by zostali nevedomé, ak by od počiatku času nebolo húževnatej vytrvalosti všetkých Božích prorokov a Božích poslov.

 

Nesmiete sa nikdy báť, pokiaľ vám, mojim drahým nasledovníkom, už raz bolo dané poznanie, pretože nasledujete cestu do večného života. Žiadna iná cesta – bez ohľadu na nádherné ale bezcenné pokušenia svetských vábení – vás neprivedie ku Mne.

 

Pretože keď sa začnú objavovať lži o mojej najsvätejšej Eucharistii, musíte byť statoční a odísť preč.

 

Modlite sa za silu, rozhodnosť a odvahu, aby ste Ma nasledovali na poslednej ceste (vedúcej) ku spáse.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť