Posolstvo 453

03.06.2012 15:30

Posolstvo 453

03.06.2012 - 15:30 hod

Strávte mesiac jún v tichej kontemplácii tak, ako ste boli usmernení mojou milovanou Matkou

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nasledovníci musia stráviť mesiac jún v tichej kontemplácii tak, ako ste boli usmernení mojou milovanou Matkou (kontemplácia je duševný stav rozjímania, premýšľania napr. nad Božími vecami – pozn. prekl.).

 

Tento mesiac je časom, kedy prostredníctvom kampane obrátenia môže mnoho ľudí prijať milosti okamžitého obrátenia skrze obety, ktoré prinášajú tí z vás, ktorí odpovedajú na volanie mojej milovanej Matky – Matky Spásy.

 

Je potrebné, aby ste tento mesiac strávili v tichosti (tichom rozjímaní).

 

Naliehavo vás prosím, aby ste navštevovali vaše kostoly tak často, ako vám je len možné a modlili sa moju Korunku (ruženec) Božieho milosrdenstva o 15:00 hodine.

 

Vás katolíkov prosím, aby ste počas tohto mesiaca prijímali moju Najsvätejšiu Eucharistiu podľa možností každý deň.

 

Pretože tento mesiac bude časom, kedy budú zavŕšené plány, ktoré sú v tichosti v plnom prúde, aby vystupňovali nepokoje na Blízkom východe.

 

Buďte silní. Buďte trpezliví. Buďte pokorní srdcom.

 

Podriaďte svoju vôľu Mne a obetujte svoje skúšky a obety za obrátenie všetkých hriešnikov.

 

Choďte v pokoji, moji milovaní nasledovníci.

 

V tomto čase, kedy vám dávam pokyn, aby ste sa zasvätili tejto mimoriadnej pobožnosti, ste všetci prikrytí mojim Duchom Svätým.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť