Posolstvo 455

05.06.2012 22:00

Posolstvo 455

05.06.2012 - 22:00 hod

Satan sa chystá otráviť mysle niektorých mojich vyvolených duší voči tejto misii

 

Dcéra moja, nie je múdre, aby tí, ktorí nasledujú mojich vizionárov po celom svete, podľahli novému plánu Zlého.

 

On sa chystá otráviť mysle niektorých mojich vyvolených duší voči tejto misii.

 

Obráti jedného proti druhému.

 

Vyvolá medzi nimi pochybnosti voči týmto svätým posolstvám a to ti spôsobí veľa zármutku a žiaľu.

 

Duchovná žiarlivosť sa vynorí ako beštia z hlbín oceánu a vyleje strašnú záplavu nenávisti nielen na tieto moje posolstvá, ale aj na teba.

 

Musíš sa modliť, lebo sa to udeje už čoskoro.

 

Očakávaj tieto udalosti pohrúžená do každodenných modlitieb a nedovoľ týmto početným útokom, aby ťa odradili.

 

Moji nasledovníci – musíte sa mať pred týmto na pozore, pretože keď to v priebehu budúceho mesiaca prepukne, budete pokúšaní aj vy, aby ste mali pochybnosti o mojom svätom slove.

 

Toto proroctvo sa bude pred vami naplňovať a bude predstavovať jeden z doposiaľ najzákernejších a najbolestivejších útokov na túto misiu.

 

Tieto útoky nebudú vychádzať len od ľudí, propagujúcich posolstvá tých, ktorých považujú za autentických vizionárov a prorokov dnešných moderných časov, ale budú ich (tieto útoky) podnecovať aj samotní moji vysvätení služobníci (kňazi).

 

Jed otrávi mnoho duší a mnohí Ma odmietnu.

 

Nevšímaj si tieto útoky, dcéra moja. Napreduj a dávaj svetu tieto posolstvá tak rýchlo, ako len môžeš.

 

Je dôležité, aby si šírila moje sväté slovo a moje modlitby dokonca aj medzi tými, ktorí Ma nechcú počúvať, pretože mnohí, keď budú s týmito posolstvami konfrontovaní a ich odmietnu, budú kvôli tomu pociťovať výčitky svedomia a potom dostanú (potrebné) milosti na to, aby uvideli pravdu.

 

Nikdy viac nepodceňujte silu satanovho vplyvu na vás.

 

On sa zameriava predovšetkým na tie duše, ktoré potrebujem, aby mi pomáhali v mojej misii pri záchrane ľudstva.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť