Posolstvo 457

07.06.2012 20:00

Posolstvo 457

07.06.2012 - 20:00 hod

600.000 padlých anjelov bolo minulý rok uvoľnených z hlbín pekla; ďalších päť miliónov bolo uvoľnených teraz

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nadišiel čas na uchopenie zbraní v nebeskom boji, ktorý sa opäť rozpútal so satanom a jeho padlými anjelmi.

 

Božie deti sú sužované všemožnými spôsobmi satanovou armádou padlých anjelov, uvoľnenou v každom národe a jej oddanými stúpencami na zemi.

 

Známky toho sú očividné. Kríza v mojej Cirkvi - katolíckej Cirkvi - bola spôsobená silami zla, ktorých hlavným cieľom bolo zraziť ju na kolená. No neuspokojili sa len s tým - sily zla chcú zničiť aj svätú Eucharistiu tým, že ju zneuctia.

 

Zámerom satana bolo, aby cez morálny úpadok mojej Cirkvi na zemi rozložil vieru mojich nasledovníkov.

 

Mnohí moji nasledovníci Mne, svojmu Spasiteľovi, už viac nevzdávajú úctu, pretože vinu za hriechy prisudzujú tým, ktorí Ma v Cirkvi reprezentujú. Ako Ma to zraňuje, že sa Ma tak rýchlo vzdávajú.

 

Odpadlíctvo v dnešnom svete bolo takisto naplánované satanom, keď Božie deti navádza k tomu, aby zapreli svoju vieru.

 

Satan k tomu využíva nové náboženstvo, všeobecne známe ako náboženstvo New Age (náboženstvo Nového veku – pozn. prekl.). Namiesto uctievania Boha, Večného Otca, v ňom oslavujú (glorifikujú) ľudskú bytosť ako duchovne nadradenú, majúcu nad sebou nadvládu.*

 

Rovnako ako Lucifer, ktorý nielenže chcel byť ako Boh, ale ktorý sa chcel stať Bohom, sa aj tento razantne sa rozmáhajúci kult snaží presvedčiť Božie deti, že majú nadvládu nad svojim vlastným osudom a že môžu všetko ovládať falošnou vierou v (nadprirodzený) metafyzický svet, ktorý neexistuje.

 

Viera vo falošných bohov, ako (napríklad) v Buddhu, uškodila tak mnohým a priviedla ich do temného sveta, ktorý sa na prvý pohľad zdá byť plný lesku, ktorý ale nie je schopný nechať vzplanúť čistej láske jedného k druhému.

 

Namiesto toho všetky tieto náboženstvá New Age sledujú len jedinú vec, ktorou je posadnutosť sebou samým a sebaláska na úkor iných.

 

Vojny, ktoré rozdúchavajú satanove slobodomurárske organizácie, sa už rozmáhajú a najväčšia skupina zo všetkých si chce cez masakre zabezpečiť ovládnutie Stredného východu.

 

V Európe chcú organizovať zavedenie novej svetovej meny, aby z vás spravili otrokov.

 

Zovretie satana je také silné, že len veľa modlitieb dokáže zvrhnúť moc, ktorou on disponuje. Potom dôjde k snahám, aby sa Božie deti odvrátili od pravdy.

 

On, satan, môže do vašej mysle vnášať zmätok. A hoci nemá moc, aby poznal to, čo si myslíte, dokáže vám do mysle vkladať myšlienky a pochybnosti.

 

Keď sa na začiatku bránite tým, že sa modlíte za milosti, aby vás pred ním ochránili, vtedy on zosilní svoje pôsobenie.

 

Satan posiela svojich démonických padlých anjelov k veriacim a tak ich mučí. Keby ste ich mohli vidieť, boli by ste z toho šokovaní. Dvaja alebo traja vás môžu obstáť a vyviesť vás z rovnováhy, spôsobiť vo vás zmätok a mrzutosť a naplniť vašu myseľ neláskavými myšlienkami voči inej osobe.

 

Čokoľvek, čo má vzťah k Bohu, jeho Cirkvi, jeho deťom a k tým, ktorí Ho na zemi reprezentujú, je jeho prvoradým cieľom.

 

Potom sa zameriava na tých vo vysokých pozíciách, ktorí majú moc nad životmi miliónov. Pokúša ich korupciou, zneužívaním moci a tým, aby zaviedli zlé zákony, ktoré sú navrhnuté tak, aby spôsobovali bolesť a zbedačovanie. A potom podnecuje k vojnám.

 

Deti, nebuďte nevšímavé voči tomuto boju, pretože on je reálny.

 

600.000 padlých anjelov bolo minulý rok uvoľnených z hlbín pekla.

 

Ďalších päť miliónov bolo uvoľnených teraz. Pre Božiu armádu v nebi nastal čas na zničenie satana. Aj pre moju armádu na zemi nadišiel čas, aby zhromaždila zbrane.

 

Času je málo. Máme toho ešte veľa na práci.

 

Modlitba je zbraňou a obrátenie je cieľ. Len vtedy môžem dosiahnuť spásu duší, keď v tomto čase bude počutý môj hlas.

 

Satan to vie. Uvalil na túto misiu kliatbu a bude od nej odvádzať mnoho Božích detí. No napriek tomu nemôže zvíťaziť. Preto ani nikto nemôže zabrániť tomu, aby bola odhalená Kniha pravdy, pretože som to Ja, Ježiš Kristus, kto to urobí.

 

Napriek tomu bude mnoho úbohých duší presvedčených, aby sa dívali inam, keď oznamujem pravdu celému svetu, aby ju (svet) videl tak, ako bola predpovedaná v Knihe Zjavenia.

 

Nikdy mu (satanovi) neumožnite, aby sa do vás pustil. Môžete to dosiahnuť tým, že odmietnete reagovať na urážky alebo posmešky iných, keď ohlasujete moje sväté slovo. Pretože keď sa ním budete zaoberať, tak mu dodáte potrebnú muníciu na to, aby vás zlomil.

 

 

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

 

 

 

__________________________________________________________________

 

* New Age oslavuje a glorifikuje človeka ako tvorcu svojho vlastného osudu, šťastia a bytia, ktorý v sebe údajne nosí sily celého univerza a ktorý by už zakrátko mal (porovnaj dátum 21.12.2012 podľa tzv. majského kalendára) vojsť do tzv. "Nového veku", údajnej vyššej úrovne vedomia, do tzv. vyšších vibrácií a dimenzií bytia - v tomto spočíva zákernosť a ľstivosť tejto strašnej satanovej pasce, ktorej podľahli už milióny na celom svete!

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť