Posolstvo 458

08.06.2012 19:05

Posolstvo 458

08.06.2012 - 19:05 hod

Slobodná vôľa vám nemôže byť vzatá; nemôžem vás nútiť, aby ste Ma nasledovali

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnohí z tých, ktorí čítajú tieto moje sväté slová, dávané ľudstvu z lásky, nepochopili moje úmysly.

 

Ako Syn človeka je mojim prísľubom zachrániť celé ľudstvo.

 

Moje ukrižovanie na kríži nebolo jednoducho len okamihom v čase alebo okamihom v dejinách.

 

Bola to obeť, ktorú som priniesol, aby som ponúkol každému jednému z vás – dokonca ešte aj dnes – dar večného života.

 

Toto je slávnostný prísľub. Život v nadchádzajúcom svete, mojom kráľovstve na zemi, je zamýšľaný pre každého jedného z vás.

 

Prichádzam teraz, aby som vás pripravil.

 

Už predtým som vám povedal, že – aj keď prichádzam kvôli tomu, aby som vás varoval pred nebezpečenstvami, plynúcimi z odmietnutia môjho učenia ako i Desatora Božích prikázaní, ktoré ustanovil môj Večný Otec – nemôžem mojim deťom prikázať ani im nanútiť, aby Ma počúvali. Pretože celému ľudstvu a rovnako tak aj anjelom v nebi bol daný mimoriadny dar, ktorým je dar slobodnej vôle.

 

Slobodná vôľa vám nemôže byť vzatá; nemôžem vás nútiť, aby ste Ma nasledovali.

 

Môžem vás (len) varovať a poukázať na nesprávnosť vašich ciest, ale nemôžem vás prinútiť, aby ste odpovedali na moje volanie.

 

Môžem vás o to len požiadať.

 

A hoci je slobodná vôľa darom, môže byť zároveň aj prekážkou, pokiaľ ju satan zneužije na to, aby do vašej mysle zasieval klamstvá.

 

Má takú moc, že si môže robiť nároky výrazne násilného druhu, proti ktorým, ako sami zistíte, je veľmi ťažké bojovať.

 

Moja trpezlivosť je v týchto časoch konca skúšaná tak, ako (ešte) nikdy predtým.

 

Mnohí už zabudli – a to aj napriek mojej smrti na kríži, keď som sa s láskou vzdal svojho života, aby som zachránil každého jedného z vás – čo táto obeta skutočne znamená.

 

Prečo potom – keď som svoj život položil za spásu ľudstva – moje deti nepočúvajú?

 

Je to voľba, ktorú robia zo svojej vlastnej slobodnej vôle, keď Ma teraz cez tieto posolstvá nechcú počúvať. Prečo potom aj naďalej nesprávne interpretujú a prekrúcajú obsah svätej Biblie?

 

Bez ohľadu na to, ako veľmi som odmietaný - nikdy nezanedbám svoju povinnosť varovať vás pred nebezpečenstvami, ktoré prichádzajú.

 

Nebezpečenstvá, o ktorých hovorím, nepredstavujú len zbedačenie, ktoré na vaše národy chystajú uvaliť zločinní satanovi učeníci, akým je kontrola nad vašimi peniazmi, vašimi potravinami alebo ľudským životom.

 

Nie, nebezpečenstvá, pred ktorými sa zo všetkého najviac musíte mať na pozore, predstavujú nebezpečenstvo straty vašej duše v prospech satana a jeho padlých anjelov.

 

To, či budete dbať na moje slová, závisí teraz úplne len od každého jedného z vás.

 

Jediné, čo od vás požadujem je, aby ste počúvali. Keď nebudete počúvať, keď neprijmete mimoriadne milosti, ktorými vás teraz obdarúvam, tak to bude znamenať, že nebudete možno dostatočne vybavení na to, aby ste svoju dušu zachránili pred beštiou.

 

Všetkým vám žehnám. Tých, ktorí sú zmätení, naliehavo vyzývam, aby si vybrali modlitby, ktoré vám boli dané prostredníctvom týchto posolstiev.

 

Pomôžu vám, aby ste odpovedali na moje volanie z nebies.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť