Posolstvo 462

11.06.2012 16:30

Posolstvo 462

11.06.2012 - 16:30 hod

Pamätajte si - toto je vojna, v ktorej zvíťazí zvyšok mojej Cirkvi na zemi

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, už za veľmi krátky čas sa vo všetkých národoch začnú vzájomne spájať duše, ktoré vďaka týmto posolstvám vzplanuli mocou Ducha Svätého.

 

Spoja sa v jednote myslí, aby hlásali moje slovo a mohli tak zo spárov šelmy vytrhnúť každú zblúdilú dušu.

 

Zvyšok mojej Cirkvi sa rýchlo bude spájať a rásť po celom svete a modlitbou sa stmelí v jednu svätú Cirkev.

 

Zošlem pomoc každej z mojich dvoch Cirkví, mojim dvom svedkom na zemi. Potom povstanú a odvážne budú hlásať pravdu v každom kúte sveta.

 

Môj hlas bude burácať ako hrom a tí, ktorí Ma skutočne milujú, Ma bez zaváhania spoznajú.

 

Milosťami Ducha Svätého vzplanú duše mojich bojovníkov a oni budú pochodovať vpred a pomôžu Mi zachrániť ľudstvo.

 

Raduj sa moja armáda, pretože si požehnaná, lebo si bola vyvolená pre túto slávnu úlohu.

 

Pomocou vašej lásky ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi, pomôžete zachrániť vašich úbohých bratov a sestry pred zatratením v prospech Zlého.

 

Poďte teraz, moji nasledovníci a dovoľte Mi, aby som vás previedol hustou a tŕnistou džungľou do svetla môjho nového kráľovstva na zemi.

 

Nikdy sa neobávajte mojej ruky, keď vás teraz nebojácne vediem do boja proti antikristovi.

 

Pamätajte si - toto je vojna, v ktorej zvíťazí zvyšok mojej Cirkvi na zemi.

 

Pamätajte si tiež, že počet duší, ktoré môžu byť zachránené, bude závisieť od sily vašej viery, vašej šľachetnosti ducha a ochoty trpieť v mojom svätom mene.

 

Milujem vás.

 

Žehnám vám.

 

Dávam vám milosti, ktoré teraz potrebujete, aby ste pozdvihli vašu výzbroj a pochodovali do večného života.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť