Posolstvo 464

13.06.2012 16:00

Posolstvo 464

13.06.2012 - 16:00 hod

— Sľub vernosti Božej vôli Boha Otca —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak, ako môj Večný Otec odkázal ľudstvu veľký dar svojej pečate, aj jeho deti musia sľúbiť vernosť jeho Božej vôli.

 

Prosím všetky Božie deti, ktoré budú pochodovať vpred v jeho armáde, aby pomohli zachrániť duše všetkých Božích detí, vrátane zatvrdilých hriešnikov a aby sa zaviazali týmto sľubom.

 

Modlitba "Sľubu vernosti Božej vôli" v rámci Modlitbovej kampane (59):

 

 

"Ó, Najvyšší Bože – ó, Nebeský Otče, sľubujem Ti moju ustavičnú vernosť, aby som Ťa ctil a poslúchal vo všetkom, čo je spojené s tvojou Božou vôľou na zemi.

 

Skrze najsvätejšiu krv tvojho jediného milovaného Syna, ktorý je pravý Mesiáš, Ti ponúkam môjho ducha, moje telo i moju dušu v mene všetkých duší, aby sme sa mohli spoločne zjednotiť v tvojom nebeskom kráľovstve, keď príde, aby sa tak naplnila tvoja Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Amen."

 

 

Musíte svoje duše sľúbiť môjmu Nebeskému Otcovi ako prejav vašej viery a na pamiatku mojej smrti na kríži, aby tak každý z vás pil z pohára spásy.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť