Posolstvo 465

14.06.2012 18:15

Posolstvo 465

14.06.2012 - 18:15 hod

Aj keď sa Varovania netreba obávať, spôsobí bolesť tým, ktorí nie sú v stave milosti

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, Ja – váš milovaný Ježiš – si prajem, aby si všetkých mojich nasledovníkov poprosila, aby dbali na moje pokyny.

 

Všímajte si každého člena vašej rodiny – tých z pomedzi vás, ktorí nenasledujú moje učenie.

 

Vyhľadávajte medzi vami tie duše, ktoré sa Mi stratili a ktoré Ma navonok odmietajú. Potom vás prosím, aby ste sa za ne v tomto čase vytrvalo modlili.

 

Musíte prosiť o milosrdenstvo za ich duše. Vaše modlitby a obety ich môžu uchrániť od strašného utrpenia počas očisťovania v čase Varovania.

 

Aj keď sa Varovania netreba obávať a musí byť vítané ako môj mimoriadny dar, spôsobí bolesť tým, ktorí nie sú v stave milosti.

 

Už vopred si pripravte vaše duše, pretože pre zdravé duše bude Varovanie radostnou udalosťou.

 

Tieto nebudú trpieť, pretože budú v stave milosti, najmä vtedy, ak pravidelne prijímajú sviatosť zmierenia (chodia ku spovedi – pozn. prekl.).

 

Ich sila bude pomáhať tým, ktorí po Varovaní musia prejsť bolestným očistením.

 

Cez každodennú modlitbu môjho ruženca (korunky) Božieho milosrdenstva pomáhajte tým, ktorí nechcú počúvať.

 

Preukážem milosrdenstvo ku každému, kto bude akceptovať čierny stav svojej duše, keď mu počas Varovania budú ukázané jeho hriechy.

 

Odpustené bude iba tým, ktorí prejavia naozajstnú pokoru a čistotu srdca.

 

Tí, ktorí Ma opustili, nevynímajúc z toho ani deti, potrebujú naliehavo vaše modlitby.

 

Tu je modlitba, ktorú sa musíte modliť za ich obrátenie počas Varovania.

 

Je to modlitba "Za obrátenie rodín počas Varovania" v rámci Modlitbovej kampane (60):

 

 

"Ó, drahý, milovaný Ježišu, prosím o milosrdenstvo pre duše mojej rodiny (tu ich menujte).

Ponúkam Ti moje utrpenie, moje skúšky a moje modlitby na záchranu ich duší od ducha temnoty.

Nech ani jedno z týchto tvojich detí neodsúdi ani neodmietne tvoju ruku milosrdenstva.

Otvor ich srdcia, aby priľnuli k tvojmu najsvätejšiemu srdcu a mohli tak nájsť odpustenie, ktoré je nevyhnutné na ich záchranu pred pekelnými plameňmi.

Poskytni im možnosť nápravy tak, aby mohli byť obrátení lúčmi tvojho Božieho milosrdenstva. Amen."

 

 

Deti Božie, pripravujte sa na Varovanie každý deň, pretože môže prísť kedykoľvek.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť