Posolstvo 468

18.06.2012 20:36

Posolstvo 468

18.06.2012 - 20:36 hod

Žiaden prorok nedostal od mojej milovanej Matky a Najsvätejšej Trojice posolstvá v takom rozsahu

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nesmieš dovoliť, aby si bola zneisťovaná kvôli krutému odmietaniu mojich svätých posolstiev tými mojimi nasledovníkmi, o ktorých vieš, že sú obzvlášť oddaní mojej svätej vôli.

 

Očakávaj, že tento druh odmietania bude prudko naberať na intenzite, zatiaľ čo moje slovo bude trhané na kusy a bude odhodené tak, ako keby nebolo ničím.

 

Bolesť z odmietania, ktorú cítiš, je aj mojou bolesťou. Poníženie a výsmech, ktoré ti spôsobujú, je mojim prenasledovaním.

 

Namiesto toho, aby si dopustila to, že ťa takéto odmietanie bude zraňovať, ho musíš v tichosti (bez protestov) prijímať.

 

Buď potešená uprostred tvojich sĺz, pretože teraz už vieš, že som to bol Ja, kto bol vždy odmietaný, dokonca aj mojimi vlastnými učeníkmi.

 

Pokiaľ dovolíš, aby ťa odmietanie môjho slova zdržiavalo v šírení týchto mojich posolstiev, potom bude zachránených menej duší.

 

Vždy maj na pamäti, že mojou najväčšou túžbou je zachrániť duše.

 

Moja misia nesmie byť poškvrnená ľudskými názormi, ktorých cieľom je odradiť ťa.

 

Slová, ktoré ti v tento večer dávam, nie sú tu na to, aby ti poskytli útechu, ale aby zdôraznili naliehavosť mojich varovaní, adresovaných svetu.

 

Pred tebou, dcéra moja, prišlo už mnoho Božích poslov, aby ľudstvo pripravili na môj Druhý príchod.

 

Žiaden prorok (však) nedostal od mojej milovanej Matky a Najsvätejšej Trojice posolstvá v takom rozsahu.

 

Iba tieto posolstvá môžu odhaliť tajomstvá nadchádzajúcich časov a ponúknuť požehnania, ktoré budú všetky Božie deti potrebovať až do posledného dňa.

 

Chopte sa daru môjho slova, ktorý je dávaný celému ľudstvu na to, aby vám poskytol život.

 

Bez mojej pomoci by ste zistili, že je veľmi ťažké vydržať skúšky, ktoré pred vami ležia.

 

Všetci moji praví poslovia pripravujú Božie deti na (môj) Druhý príchod.

 

Vedzte, že sa to udeje ešte počas života tejto generácie.*

 

Vezmite môj kalich a pite z neho, nech vás naplní darom rozlišovania tak, aby ste Mi mohli pomáhať zachraňovať duše.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

____________________________________

 

* Vo všeobecnosti platí, že pod vekom jednej generácie sa myslí cca. 25 rokov a predstavuje to obdobie od narodenia jedinca až do jeho dospelého reprodukčného veku, kedy už spravidla on sám privádza na svet ďalších potomkov, čiže ďalšiu novú, nastupujúcu generáciu.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť