Posolstvo 470

21.06.2012 00:05

Posolstvo 470

21.06.2012 - 00:05 hod

Poďte ku Mne všetci, ktorí sa cítite byť nehodní - čakám na vás

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nasledovníci musia pochopiť, že ako každý dobrý rodič vždy budem chcieť to, čo je pre nich (pre Božie deti – pozn. prekl.) najlepšie.

 

Nikdy im nedám všetko to, o čo (Ma) žiadajú, pokiaľ to nie je podľa mojej najsvätejšej vôle.

 

Nikdy ich nenechám zísť z cesty pravdy bez toho, že by som ich neprehováral, aby sa opäť ku Mne navrátili.

 

Vždy sa budem snažiť o to, aby som ich ochránil pred všetkým, čo by im mohlo uškodiť.

 

No takisto ich potrestám za každé previnenie.

 

Budem a môžem byť nahnevaný, keď páchajú zlo na iných.

 

Odpustím im však, pokiaľ zle konajú, ale úprimne ľutujú chýb, ktorých sa dopustili.

 

Som trpezlivý. Len tak ľahko Ma nič nerozhorčí a nikdy neprechovávam – a ani by som nemohol – v sebe zášť.

 

To je dôvod, prečo práve tí, ktorí sa dostali na scestie a cítia sa vnútorne prázdni, by Ma mali prosiť o to, aby som ich podržal, miloval a priniesol im Božiu lásku, ktorá im daruje naozajstný pokoj.

 

Toľko ľudí poblúdilo a zabudlo na Mňa.

 

Mnohí sa zdráhajú na Mňa obrátiť kvôli svojim hriešnym životom, ktoré viedli. Cítia sa trápne, nevediac pritom, ako sa majú modliť a mylne sa domnievajú, že je už pre nich príliš neskoro. Ako sa len mýlia. Nikdy nesmú zabúdať, že som to bol Ja, kto za každého jedného z nich v čase, keď som bol na zemi, obetoval svoj život.

 

Nevzdávam sa duší tak ľahko. Milujem všetkých tých, ktorí svojim konaním, skutkami a myšlienkami porušujú zákony môjho Otca.

 

Ste pre Mňa vzácni. Milujem vás rovnako tak, ako milujem všetky Božie deti.

 

Nikdy si nemyslite, že ste kvôli vašim hriechom menej milovaní. Hriech, aj keď je Mi odporný, je škvrnou, s ktorou ste sa už narodili.

 

Pre ktorúkoľvek dušu na zemi je takmer nemožné, aby nehrešila.

 

Nemajte nikdy pocit, že by som vám už viac nemohol pomôcť alebo vás už nikdy neprivinul do svojho náručia.

 

Keď sa ku Mne obrátite, budete stáť prví v rade, aby ste vošli do môjho nového raja na zemi, ktorý bude trvať tisíc rokov.

 

Jediné, o čo vás prosím je, aby ste ku Mne hovorili týmito slovami.

 

Je to modlitba "Za stratených a bezmocných hriešnikov" v rámci Modlitbovej kampane (62):

 

 

"Ó, Ježišu, pomôž mi, lebo som hriešnik, ktorý je stratený, bezmocný a v tme. Som slabý a chýba mi odvaha, aby som Ťa hľadal. Daj mi silu, aby som teraz na Teba volal a mohol sa vymaniť z temnoty, ktorá je v mojej duši.

 

Priveď ma do tvojho svetla, drahý Ježišu a odpusť mi. Pomôž mi, aby som sa opäť uzdravil a veď ma k tvojej láske, pokoju a večnému životu.

 

Plne Ti dôverujem a prosím Ťa, prijmi ma, keď sa v mysli, tele a duši odovzdávam tvojmu Božiemu milosrdenstvu. Amen."

 

 

Poďte ku Mne všetci, ktorí sa cítite byť nehodní. Čakám na vás. Jediné, čo musíte urobiť, je natiahnuť vašu ruku a podať Mi ju.

 

Počujem. Vidím. Plačem. Milujem vás.

 

Nikdy sa nevzdám, dokiaľ nespočiniete v mojom náruči a moje Božie milosrdenstvo nezaplaví vaše duše.

 

Už čoskoro konečne uvidíte pravdu môjho veľkého milosrdenstva.

 

Vaše pochybnosti opadnú ako vonkajšia škrupina, aby sa tak odhalila vaša duša, ktorá bude naplnená svetlom a vy pobežíte ku Mne.

 

Očakávam tento deň s veľkou nádejou a radosťou.

 

Len vtedy, keď každá úbohá stratená duša bude vedieť, že som to iba Ja, Ježiš Kristus, ktorý ju môže zachrániť, bude uzdravené moje srdce.

 

Pamätajte si – Ja môžem hriech odsúdiť, no milujem každého hriešnika bez ohľadu na to, čo urobil.

 

Nikdy sa neobávajte ku Mne prísť a so Mnou hovoriť, pretože Ja vás až príliš milujem na to, aby som vás odmietol, keď prejavíte naozajstnú ľútosť.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť