Posolstvo 471

21.06.2012 17:30

Posolstvo 471

21.06.2012 - 17:30 hod

Človek sa nevyvinul zo zvierat, ale to je to, čo by chceli docieliť tí, ktorí neveria v Boha, aby ste uverili

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, od počiatku vekov, ako bol svet stvorený mojim Večným Otcom, existovalo veľa zmätku ohľadne pôvodu ľudskej rasy.

 

Mnoho príprav sa vykonalo vtedy, keď bol svet stvorený mojim Otcom, aby mohol mať rodinu.

 

On bol ten, ktorý stvoril zem, moria, rastliny, stromy, hory, rieky, zvieratá a potom v predposledný deň, keď už všetko bolo v raji na svojom mieste, stvoril človeka.

 

A hoci je človek poškvrnený hriechom, je posvätným stvorením. Zvieratá sú tu na to, aby slúžili ľudstvu.

 

Človek sa nevyvinul zo zvierat, ale to je to, čo by chceli docieliť tí, ktorí neveria v Boha, aby ste uverili.

 

Evolučné teórie, ktoré tvrdia, že človek pochádza zo zvierat, sú lžou. Nikdy nemôžu byť dokázané.

 

Satan, jeho padlí anjeli a každý démon, ktorý pochádza od nepriateľa Boha, presvedčil človeka o tejto ohavnej lži.

 

Človek je Božím dieťaťom, ale kvôli tomu, aby ľudské Božie deti ponížil, chce satan v ľudských srdciach vyvolať zmätok.

 

Prečo (satan) podporuje túto lož pomocou falošných teórií? Pretože tým môže dokázať to, že sa ľudia vyvinuli z opíc a následne ich chce presvedčiť o tom, že neboli stvorení rukou môjho Večného Otca.

 

Toto je jedna z najväčších lží, ktorých sa satan dopustil, zneužijúc pritom duše tých ľudí, ktorí sa považujú za inteligentnejších, ako sú ostatní ich bratia a sestry.

 

Vedci prehlasujú, že človek sa vyvinul zo zvieraťa, no naleteli klamu.

 

Veda zlyháva, keď sa pokúša vysvetliť pravdu ohľadne vzniku vesmíru.

 

Žiaden človek nerozumie zázraku Božieho stvorenia.

 

Ak si človek myslí, že na základe ľudského uvažovania pozná všetky odpovede, týkajúce sa pôvodu ľudstva, potom nielenže klame iné úbohé duše ale aj seba samého.

 

Keď v takýchto dušiach, ktoré veria v nadradenosť ľudskej inteligencie, nie je prítomná Božia láska, potom sa ateizmus šíri ako burina.

 

Táto burina, ktorá sa rozrastá na všetky strany, zamoruje a ničí vo svojom okolí každú plodinu a je príčinou chorôb.

 

Jediným liekom na to je hľadať pomoc u Boha pomocou pokornej modlitby a prosby, aby bola odhalená pravda.

 

Tak mnoho neprávd, šírených ateistami, ktorí a snažia dokázať neexistenciu Boha, už zničilo milióny duší. Ich obete potrebujú vaše modlitby.

 

Ateizmus je najväčším náboženstvom na svete a tí, ktorí tomuto klamu oddali svoje životy, sú naveky stratení.

 

Budú čeliť plameňom pekla.

 

Pokiaľ sa ku Mne počas Varovania alebo po ňom neobrátia, budú znášať utrpenie strašného trestu.

 

Modlite sa za nich.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť