Posolstvo 472

23.06.2012 10:50

Posolstvo 472

23.06.2012 - 10:50 hod

— Svet sa následkom pohanstva obrátil naruby —

 

Moje deti, volám vás všetkých, aby ste sa zjednotili v modlitbe za obrátenie hriešnikov a pokračovali vo svojich každodenných modlitbách.

 

Pôst zachráni tak veľa duší a je veľkým darom môjmu milovanému Synovi.

 

Tak veľa ľudí sa vo svete odvrátilo od môjho Syna.

 

Ako len plače v tomto čase. Tak veľmi ich miluje a je srdcelomné vidieť, ako sú Mu neverní najmä tí, ktorí uznávajú, že je skutočným Synom Najvyššieho Boha.

 

Svet sa následkom pohanstva obrátil naruby. Stal sa miestom chaosu, nenávisti, vzbury a nepokoja.

 

Je to stav, ktorý sa podobá peklu, aj keď nie je až taký desivý a bolestný. No napriek tomu sa mocou zlého vytvorilo toto nenávistné napätie a ním sú obklopené všetky Božie deti.

 

Máloktorí zostávajú nedotknutí jedom, ktorý je šírený temnotou v každom národe. Mnohí sú temnotou zaslepení a nepociťujú už žiadnu nádej.

 

Veľa je takých, ktorí sa neobracajú k Bohu a pokračujú po ceste, ktorá im prináša mnoho nešťastia.

 

Tí, ktorí Boha milujú, no nevenujú Mu dostatok pozornosti skrze modlitbu, sú rovnako bezmocní.

 

Len modlitba, oddanosť a obeta vás môžu priviesť do Božej blízkosti. Nič iné vám pokoj neprinesie.

 

Modlite, modlite, modlite sa za duše, ktoré uctievajú falošných bohov. Tieto potrebujú v tomto čase mnoho (vašich) modlitieb.

 

Modlite sa za tých, ktorí sú pokúšaní satanom a ktorí sú príčinou súženia tých, ktorých ovládajú.

 

Majú už len málo času do veľkého vyznania hriechov – do Varovania. Musia prejaviť pokoru, keď ten deň príde a bude im odhalená pravda.

 

Veľký plán môjho Syna na záchranu veľkej časti ľudstva je pripravený, aby bol odhalený svetu.

 

Mnohí nebudú zachránení.

 

Práve preto majú teraz všetci učeníci, ktorí ho milujú, takú (veľkú) zodpovednosť modliť sa za obrátenie, aby sa tak zachránilo čo možno najviac duší.

 

Choďte v pokoji, moje deti, a buďte utešené vo vedomí si toho, že môj Syn je vždy milosrdný.

 

On chce zachrániť všetkých a veľké vyznanie hriechov je dar, ktorý On na tento účel ponúka svetu.

 

Varovanie je najväčší dar ľudstvu od Jeho smrti na kríži.

 

Radujte sa, pretože mnoho duší, ktoré by inak boli naveky mučené v pekle, môže byť zachránených a obdržať dar večného života.

 

Ďakujem vám, že ste odpovedali na toto volanie z neba.

 

 

Vaša milovaná Božia Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť