Posolstvo 473

24.06.2012 17:30

Posolstvo 473

24.06.2012 - 17:30 hod

Keď šírite nenávisť k prorokom zoslaným z neba, ste vinní hriechom, ktorý má nesmierne následky

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako Mi láme srdce, keď vidím tých, ktorí hovoria, že nasledujú Boha, no pritom sa oháňajú Jeho zákonmi. Sú to pokrytci.

 

Sú to tí, ktorí tvrdia, že zachovávajú Desatoro prikázaní môjho Otca, no napriek tomu si myslia, že majú právo odsudzovať iných, ktorí hrešia.

 

Predovšetkým Ma veľmi urážajú tým, že si Sväté Písmo berú za prostriedok na hlásanie lží, odvolávajúc sa pritom na takzvanú toleranciu.

 

Sú to ľudia, ktorí tvrdia, že je nesprávne veriť v Božiu prozreteľnosť.

 

Sú to ľudia, ktorí spytujú vizionárov, zoslaných nebom v priebehu stáročí a snažia sa ich potom vyvrátiť tým, že sa odvolávajú na moje Sväté slovo, ktoré je zaznamenané vo Svätom Písme.

 

Každý, kto popiera moje Sväté slovo, Ma zrádza.

 

Každý, kto seba samého považuje za duchovne a intelektuálne nadradeného a pritom sa od svojich bratov a sestier vyčleňuje, by mal byť veľmi obozretný.

 

Každý, kto zneužíva Sväté Písmo na to, aby predkladal prekrútenú verziu pravdy, bude potrestaný.

 

Každý, kto sa postaví a bude hlásať pravdu, pritom však zavrhne moje slovo, dávané svetu v týchto posledných časoch, bude Mnou odsunutý nabok.

 

Dopúšťate sa viny duchovnej žiarlivosti a budete za to čeliť trestu.

 

Keď šírite nenávisť k prorokom zoslaným z neba, ste vinní hriechom, ktorý má nesmierne následky.

 

Pretože pokiaľ tak konáte, potom nielenže hlásate lož, ale zabraňujete aj šíreniu Božieho slova.

 

Žiadam vás, aby ste teraz prestali s vašou kampaňou trápenia a osočovania. Nikdy nezabránite tomu, aby moje slovo bolo počuté.

 

Prečo sa pokúšate tejto misii neustále škodiť? Doteraz ste ešte nepochopili, že pokiaľ by tieto posolstvá neboli z neba, tak by sa oheň Ducha Svätého nemohol rozšíriť týmto spôsobom?

 

Ste zneužívaní zlým, ktorý sa nezastaví pred ničím, len aby zabránil odovzdávaniu týchto mojich svätých posolstiev svetu.

 

Posolstvo duchovenstvu

 

Tí spomedzi vás, ktorí ste sa zaviazali sľubom ako Bohu zasvätení služobníci mojej Cirkvi na zemi – počúvajte Ma teraz:

 

Keď verejne odsudzujete moje posolstvá a Mne, vášmu Ježišovi, bránite v tejto misii, určenej na záchranu duší, dopúšťate sa tým najväčšieho hriechu zo všetkých.

 

Budete kvôli tomu trpieť a váš očistec zakúsite už tu na zemi. Každý muž, žena a dieťa sa stane svedkom vašej viny voči nebu.

 

Váš mylný úsudok týkajúci sa mojich prorokov spôsobí, že budete duchovne vyprahnutí a vaša duša bude trpieť také muky, akými doposiaľ netrpel nikto pred vami.

 

Pokiaľ sa považujete za mojich vysvätených služobníkov a nie ste si istí mojim hlasom, zatiaľčo k vám teraz hovorím, potom musíte zachovať mlčanie. Musíte sa modliť za schopnosť rozlišovania ešte predtým, ako začnete zvažovať to, či odmietnete moje Sväté slovo.

 

Tisíce mojich vysvätených služobníkov nedokážu rozpoznať moje slovo, ktoré je zosielané skrze tohto proroka posledných časov. Ako to láme moje srdce.

 

Mnohí z nich sa ocitnú pod nadvládou antikrista a opustia moju Cirkev na zemi.

 

Mnohí z mojich vysvätených služobníkov sa postavia na stranu prenasledovateľov mojej Cirkvi. Ich zvádzanie sa už začalo.

 

Podvodník vás pripravuje na to, aby ste Ma odmietli a je to vaša pýcha, ktorá vám bráni, aby ste to rozpoznali.

 

Mnohí z mojich vysvätených služobníkov nebudú mať dostatok odvahy na to, aby sa zastali mojej Cirkvi na zemi. Mnohí sa pridajú na stranu falošného proroka a odmietnu moje stádo, ktorého viera im umožní hľadať pravdu.

 

Vari neviete, že Ja som Cirkev?

 

Vari neviete, že Cirkev podstúpi utrpenie svojho vlastného ukrižovania práve tak, ako som ho podstúpil Ja?

 

Bude znášať muky. Bude sa zdať, že bola ukrižovaná a mnohí si budú myslieť, že je mŕtva. Ale tak, ako pri mojom vzkriesení, aj ona znova povstane, vzkriesená k životu, pretože ako viete, nemôže byť zničená.

 

Varujem všetkých mojich vysvätených služobníkov, ktorí nedokážu rozpoznať časy, v ktorých žijete, aby boli ostražití teraz, keď moja Cirkev na zemi bude znášať útrapy najväčšieho prenasledovania od jej samotného počiatku.

 

Musíte sa na to pripraviť a otvoriť oči.

 

Mysleli ste si, že kedy by som mohol prísť a vás varoval? Mysleli ste si, že by to mohlo byť až niekedy v ďalekej budúcnosti? Že by sa to nikdy neudialo ešte počas vášho života?

 

Čas môjho Druhého príchodu je veľmi blízko.

 

Už čoskoro oddelím dobrých od zlých potom, ako bude vynaložené všemožné úsilie na obrátenie väčšiny ľudstva.

 

Je vašou povinnosťou a zodpovednosťou, aby ste si zachovali otvorenú myseľ, srdce a dušu.

 

Potrebujem, aby ste odpovedali na moje prosby a pomohli Mi zachrániť toľko duší, koľko Mi len bude možné.

 

Nasledujte Ma. Toto je vaše poslanie.

 

Toto je dôvod, prečo ste sa Mne, vášmu Ježišovi, zaviazali vašou vernosťou.

 

Neboli to vaše vlastné podmienky, na základe ktorých ste zložili vaše slávnostné sľuby.

 

Musíte Mi dovoliť, aby som vás viedol a pomohol vám brániť moju Cirkev na zemi.

 

Moja Cirkev utrpela veľa ujmy. Moju Cirkev tvoria všetci tí, ktorí Ma milujú, vrátane všetkých mojich vysvätených služobníkov.

 

Musíte byť silní, statoční a verní. Nesmiete dopustiť, aby strach alebo šelma pohltili vašu dušu.

 

Počúvajte moje slovo prv, než odsúdite mojich prorokov.

 

Nikdy nevynášajte súdy nad žiadnym z mojich posolstiev bez toho, aby ste sa nemodlili za dar rozlíšenia. No aj potom musíte byť ešte opatrní, aby ste Božím deťom neodopreli dar milostí, ktorý teraz udeľujem tým úbohým dušiam, ktoré sú hladné po pravde môjho učenia.

 

Tým, ktorí otvorene odmietajú moje slovo, dávané tejto prorokyni, hovorím: vedzte, že Ma budete úpenlivo prosiť, aby som vám odpustil, keď vám bude odhalená pravda.

 

No pre tých, ktorí sú zodpovední za to, že sa duše odvrátili od môjho slova, bude vtedy už príliš neskoro.

 

Tie duše, ktoré sú kvôli vášmu zlovestnému jazyku pre Mňa stratené, nebudú mať večný život.

 

Pokiaľ teraz odmietnete moje slovo alebo odsúdite moje posolstvá, pretože (vraj) obsahujú chyby, budete odsunutí nabok. Nie ste spôsobilí viesť moje stádo.

 

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť