Posolstvo 474

25.06.2012 11:50

Posolstvo 474

25.06.2012 - 11:50 hod

— Ja si poznám svojich vlastných a oni poznajú Mňa —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikdy nesmieš strácať zo zreteľa mimoriadny rozsah tejto misie.

 

Mnohokrát budeš vtiahnutá do pascí, ktoré ti nastraží podvodník, aby ťa priviedol k pádu.

 

On a všetci tí, ktorí sa ním ľahko nechajú viesť, podniknú v ich bezohľadnosti všetko, čo bude v ich moci, aby spochybnili moje slovo, ktoré dostávaš.

 

Musíš sa vzchopiť a zostať nevšímavá voči týmto posmeškom.

 

Keďže si Mi odovzdala svoju slobodnú vôľu, tak jediné, na čom teraz záleží, je tvoja úplná poslušnosť voči Mne.

 

Dovoľ Mi, aby som vo svojej Božskej múdrosti pred teba rozprestrel moju dokonalú cestu do raja na zemi.

 

Moji nasledovníci musia tak isto dbať na moje varovanie. Keďže hlásate moje slovo, bude každý jeden z vás vystavený ostrým útokom.

 

Toto je misia ako žiadna iná.

 

Vy, moja armáda, povediete stádo zvyšku mojej Cirkvi k bránam raja.

 

To spôsobí, že budete znášať mnoho osobného prenasledovania a nebude to pre vás ľahká cesta.

 

Musíte sa spolu zjednotiť a vzájomne sa posilňovať, pretože keď budete početní, budete nachádzať jeden v druhom útechu.

 

Vo všetkých kútoch sveta sa teraz zhromažďuje moja armáda.

 

Všetci vizionári, ktorí sú v spojení s Božou pravdou prostredníctvom mojej Matky, vzplanú spolu s mojimi prorokmi ohňom Ducha Svätého tak, aby bol zvyšok mojej armády dostatočne pripravený na nastávajúci boj.

 

Nikdy nepochybujte o mojej láske. Pamätajte si, že iba tí, ktorí Ma nasledujú, môžu vojsť do nového raja.

 

Pamätajte si, že je vašou povinnosťou odpúšťať a potom sa modliť za duše tých, ktorí k vám prídu a budú vám spôsobovať utrpenie.

 

Preukazujte lásku voči tým, ktorí vás sužujú v mojom mene. Týmto spôsobom môžete poraziť satana a on stratí svoju moc nad vami.

 

Budem vás usmerňovať na každom úseku vašej cesty.

 

Vždy kráčam popri vás.

 

Ja si poznám svojich vlastných a oni poznajú Mňa.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť