Posolstvo 476

27.06.2012 20:00

Posolstvo 476

27.06.2012 - 20:00 hod

— Zjavujem moje budúce plány pre nové nebo a novú zem —

 

Moja najmilšia dcéra, dnes zjavím všetkým mojim deťom moje budúce plány pre nové nebo a novú zem.

 

Vtedy, keď sa spoja do jedného nádherného raja, ich bude dvanásť národov.

 

Tieto národy budú pozostávať z (príslušníkov) niekoľkých krajín sveta, ktoré preukázali vernosť Mne, Bohu Otcovi, môjmu Synovi Ježišovi Kristovi a Božej Matke, Kráľovnej nebies.

 

Tí, ktorí sú rozptýlení, budú zhromaždení, aby sa svorne pripojili k ostatným národom a vzájomne sa zjednotili ako jedna svätá rodina.

 

Moja vôľa bude uznávaná. Vy všetci budete mať dar slobodnej vôle, ktorá sa však bude prelínať s mojou vôľou. Iba vtedy bude skutočne odhalená pravda raja.

 

Mojich dvanásť národov symbolizuje dvanásť hviezd na žene v Knihe zjavenia (Zjav 12, 1).

 

Tá žena je Božia Matka a ona nesie dvanásť hviezd, ktoré majú dvojaký význam:

 

Je to dvanásť apoštolov, ktorí pomohli môjmu Synovi založiť jeho Cirkev na zemi.

 

Keď sa nebo a zem spoja v jedno v mojom nádhernom novom raji, vytvorí tých dvanásť zvlášť vyvolených národov jednu pravú apoštolskú Cirkev na novej zemi.

 

Toto je okamih, na ktorý som trpezlivo čakal.

 

Moja Božia vôľa, ktorá vytvorila raj pre Adama a Evu a ktorá bola kvôli pokúšaniu zlým odvrhnutá nabok, bude teraz uskutočnená a tentoraz bude raj dokonalý.

 

Môj Syn, Kráľ ľudstva a Kráľ vesmíru, bude panovať nad mojím novým rajom na zemi.

 

V každom národe ustanoví vodcov, ktorí budú všetci navzájom zjednotení prostredníctvom mojej Božej vôle.

 

Ľudia týchto národov budú uctievať môjho Syna jedine takým spôsobom, akým On musí byť uctievaný – vo vzájomnom pokoji a láske.

 

Jeho blahoslavená Matka, ktorá je Matkou spásy, bola korunovaná ako Kráľovná neba a bude kraľovať aj ako Kráľovná nového raja.

 

Jej korunovácia v nebi bola veľmi jedinečným Božím prejavom jej výnimočnej úlohy pri budúcej spáse sveta.

 

Bola korunovaná vo veľkej sláve a nádhere pre rolu, ktorú zohrala nielen ako Matka Božia a Nevesta Ducha Svätého, ale aj ako Matka spásy, obdarená mocou zničiť satana.

 

Bol to môj milovaný Syn, kto láskyplne položil korunu z dvanástich hviezd na hlavu Božej Matky pri jej korunovácii.

 

A bude to opäť môj Syn, kto jej nasadí na hlavu korunu v novom raji, ako Kráľovnej všetkých Božích detí.

 

Môj Boží plán na záchranu ľudstva sa práve začal.

 

Je mojou túžbou, aby Mi táto misia pomohla zozbierať zablúdené duše z každého kúta zeme a zachrániť ich pred nepriateľom skôr, než bude už príliš neskoro.

 

Môj Boží zásah bude dôkazom mojej lásky ku všetkým mojim deťom.

 

Nič nie je nemožné. Nič nie je beznádejné v mojom boji proti satanovej armáde.

 

Prinesiem vám nový svet, ktorý vás ohromí v celej svojej úchvatnej nádhere. Už je pripravený.

 

Je to nad rámec vašich ľudských schopností, aby ste si tú krásu a nádheru vôbec dokázali predstaviť.

 

Vtedy, keď ho uvidíte, už budete mať večný život.

 

Modlite sa, aby tie moje úbohé deti, ktoré neveria vo Mňa, Najvyššieho Boha, ani sa neriadia mojimi zákonmi a ktoré páchajú príšerné ukrutnosti jedny voči druhým, konali pokánie.

 

Nechcem stratiť ani jedno moje dieťa.

 

Pomôžte Mi priniesť im toto nádherné slávne dedičstvo. Žiaľ, musí sa tak stať na základe ich vlastnej slobodnej vôle.

 

Milujem vás, deti, vášňou, akú ľudstvo nepozná.

 

Príďte ku Mne zjednotení skrze môjho Syna.

 

Čas pre nový raj na zemi je už veľmi blízko, no bol vám poskytnutý ešte čas na to, aby ste pomohli obrátiť ľudstvo prostredníctvom tejto misie siedmeho anjela na zemi, ktorý pracuje s mojim Synom, aby priviedol moju rodinu ku Mne.

 

 

Váš milujúci Otec

Stvoriteľ všetkých vecí — viditeľných i neviditeľných

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť