Posolstvo 478

29.06.2012 09:20

Posolstvo 478

29.06.2012 - 09:20 hod

Tak veľa falošných náboženstiev a falošných učení, vytvorených ľudskou predstavivosťou, zamoruje teraz svet

 

Moje dieťa, strašná temnota zostupuje na svet, zatiaľ čo sa prehlbuje odpadlíctvo, ktoré ho drží v zovretí.

 

Láska k Bohu bola odhodená nabok.

 

Láska k môjmu Synovi sa vytratila a na jej miesto nastúpila sebaláska.

 

Chamtivosť a túžba po moci zamoruje duše všade a snaha po ukojení sebalásky je obdivovaná a prijímaná ako ten správny spôsob, ako žiť svoj život.

 

Deti, musíte sa v tomto čase modliť, aby ste pomohli osvietiť tie duše, ktoré sú v temnote.

 

Nepoznajú pravdu obety môjho Syna ani to, čo jeho ukrutné ukrižovanie znamenalo.

 

Jeho dar spásy bol odhodený nabok, ako keby sa nikdy nestal. A potom sa tí, ktorí si uvedomujú, čo jeho smrť na kríži znamená, rozhodli hľadať iných falošných bohov, aby im priniesli pokoj. Taký pokoj však nikdy nedosiahnu.

 

Pokoj duše sa dá dosiahnuť len skrze vernosť a modlitbu k môjmu Synovi.

 

Len tí s čistým a pokorným srdcom, ktorí do Neho vkladajú svoju plnú dôveru, môžu mať večný život.

 

Tak veľa falošných náboženstiev a falošných učení, vytvorených ľudskou predstavivosťou, zamoruje teraz svet.

 

Tak mnoho je tých, ktorí sú vedení nebezpečnými falošnými vierami, ktoré privedú stratené duše do pekla.

 

Deti, padlí anjeli sú všade. Buďte ostražití, lebo sa zamerajú najmä na všetkých tých, ktorí uctievajú mňa, vašu milovanú Matku, aby vás zmiatli.

 

Budú vám brániť v tom, aby ste sa modlili. Budú do vašich myslí neustále vnášať pochybnosti o Božej láske. Budú vás rozptyľovať dráždením vašich zmyslov. Bude si to vyžadovať veľa modlitieb, aby ste ich udržali ďaleko od seba. Môj ruženec je vašou najdôležitejšou ochranou.

 

Môj Syn udeľuje v tejto dobe veľa milostí tým, ktorí načúvajú, počujú a prijímajú jeho sväté posolstvá svetu.

 

Robí to preto, aby vám dodal silu a vytrvalosť v tejto misii na záchranu ľudstva pred večným zatratením.

 

Prijmite tieto milosti s láskou, deti, pretože ste veľmi výnimočné tým, že ste boli vyvolené, aby ste Ho nasledovali v tomto čase.

 

Ako zvyšok jeho Cirkvi na zemi budete neustále potrebovať chlieb života, pretože táto cesta nebude pre vás ľahká.

 

Tu je špeciálna modlitba Modlitbovej kampane, aby vám pomohla zostať silnými vo vašej misii.

 

Modlitba "Ochraňuj ma na tejto ceste" v rámci Modlitbovej kampane (63):

 

 

"Moja milovaná Matka spásy, prosím ťa, oroduj za mňa, aby sa mi dostávalo pokrmu života na moju ochranu na tejto ceste a na pomoc záchrany všetkých Božích detí.

 

Prosím pomôž všetkým tým, ktorí sú klamaní cez falošné idoly a falošných bohov, otvoriť ich oči voči pravde smrti tvojho Syna na kríži, aby sa zachránilo každé jedno Božie dieťa a každému sa poskytol večný život. Amen."

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť