Posolstvo 479

01.07.2012 15:45

Posolstvo 479

01.07.2012 - 15:45 hod

Sviatosti svätej spovede, krstu, manželstva a svätej Eucharistie musia byť zachované

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako Ma len hriechy v tejto chvíli gniavia a ako veľmi trpím mukami odmietania.

 

Moja hlava je prebodávaná akoby ostňami mojej tŕňovej koruny, práve tak aj hlava mojej Cirkvi – môj svätý vikár na zemi, ktorý je sužovaný bolesťou kvôli prenasledovaniu, ktoré zakúša z rúk svojich nepriateľov.

 

Moja Cirkev na zemi, moje telo na zemi, je jedno. Ukrižovanie sa pripravuje.

 

Učenie mojej Cirkvi, rovnako ako moje učenie na zemi, ktoré bolo roztrhané na kusy farizejmi a tými, ktorí si mysleli, že poznajú slovo môjho Otca lepšie ako Ja sám, bude už čoskoro trhané vo dvoje.

 

Musíte sa všetci modliť za moju Cirkev na zemi. Musíte mať vždy na pamäti, že neexistuje žiadne iné učenie okrem toho, ktoré som hlásal počas môjho pôsobenia na zemi.

 

Všetko, čo je pravda, sa nikdy nezmení, lebo ak sa tak stane, budete donútení hltať lži.

 

Moja dcéra, nikdy nedovoľ tým, ktorí v tomto čase neprestávajú odmietať moje posolstvá, aby teba alebo mojich nasledovníkov odradili od toho, aby ste Mi pomáhali pri záchrane mojej Cirkvi na zemi.

 

Pretože len čo nepriateľ zaútočí na moju Cirkev, musíte sa spojiť a zabezpečiť, aby sa Evanjelium šírilo do všetkých končín zeme.

 

Sviatosti svätej spovede, krstu, manželstva a svätej Eucharistie musia byť zachované, aj keď bude ťažké mať k nim prístup.

 

Moji vysvätení služobníci, ktorí Ma milujú, sa musia teraz začať pripravovať. Už veľmi skoro vám bude zakázané, aby ste tieto dary prinášali Božím deťom.

 

Čas na vašu prípravu začal.

 

Dovoľte Mi, aby som vám dával pokyny, viedol vás a pomáhal vám priviesť zvyšok mojej cirkvi k bránam raja.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť