Posolstvo 482

04.07.2012 12:50

Posolstvo 482

04.07.2012 - 12:50 hod

Deti, musíte vedieť, že nad všetkým, čokoľvek sa stane vo svete,
vládne Boh Najvyšší

 

Moje dieťa, tí, ktorí boli svedkami zázrakov mojich zjavení na zemi vedia, že už blízko je čas pre tajomstvá a predpovedané proroctvá.

 

Deti, už nejaký čas sa dávam poznať svetu, aby som vám pomohla pripraviť sa na slávny návrat môjho Syna.

 

Môj Syn vás všetkých pripravuje cez vizionárov a prorokov na to, aby ste boli hodní prijať jeho dar večného života.

 

Ak veríte v môjho Syna, nikdy sa nesmiete báť budúcnosti, pretože On je Chlieb života a vy budete mať novú, nádhernú budúcnosť.

 

Deti, musíte vedieť, že nad všetkým, čokoľvek sa stane vo svete, vládne Boh Najvyšší.

 

Had má len malú moc oproti môjmu Otcovi.

 

Moc hada je umocňovaná len tými, ktorí sa stávajú obeťou hriechu a pokušení, ktoré im postaví do cesty.

 

Keď človek hreší, stáva sa zajatcom, pretože tým ochabuje jeho sila vzdorovať aj iným hriechom a previneniam voči môjmu Otcovi.

 

Potom pokračuje v hriechu, až kým ho nepohltí temnota, ktorá je taká hustá, že z nej už nedokáže uniknúť napriek všetkému svojmu úsiliu.

 

Deti, z lásky k môjmu Synovi ste teraz povinné pomôcť týmto úbohým dušiam.

 

Len vy im môžete pomôcť a zachrániť ich, pretože mnohé nebudú schopné pomôcť si samy.

 

Ste vojaci, ktorých môj Syn v tomto čase potrebuje. Stane sa to skrze vašu lásku k Nemu, že udelí milosti týmto strateným dušiam, keď Ho budete vašimi modlitbami vzývať o pomoc.

 

Tu je modlitba modlitbovej kampane na záchranu hriešnikov.

 

Modlitba: "Zachráň mojich bratov a sestry" v rámci Modlitbovej kampane (64):

 

 

"Ó, môj najdrahší Spasiteľ, Ježišu Kriste, prijmi môj dar modlitby a obety na pomoc zachrániť mojich bratov a sestry z väzenia temnoty, do ktorého sa dostali. Dovoľ mi pomáhať zachrániť ich duše.

 

Úpenlivo Ťa prosím, odpusť im ich hriechy a prosím, zaplav ich duše Duchom Svätým, aby utekali do tvojho náručia ako do útočiska, ktoré tak zúfalo potrebujú skôr, než budú navždy stratení.

 

Ponúkam Ti môj dar odovzdania seba samého za tieto duše v pokornej oddanosti a vďakyvzdávaní. Amen."

 

 

Deti, ste zjednotené s mojim Synom.

 

Vaša láska Mu prináša veľkú útechu a vaše obety a modlitby Mu pomôžu priviesť celé ľudstvo do bezpečia jeho nového raja na zemi.

 

Len potom sa môže svätá rodina Boha Najvyššieho znovu zjednotiť a žiť v pokoji na veky vekov.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť