Posolstvo 484

06.07.2012 16:15

Posolstvo 484

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 06.07.2012 - 16:15 hod.

 

Jedna tretina zeme bude zničená, keď anjeli vylejú oheň zo štyroch kútov nebies

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, bol poskytnutý čas na to, aby tieto moje sväté posolstvá pre svet boli počuté každou dušou, mladou aj starou, v každom národe.

 

Mnohé Božie deti sa posadia a budú počúvať moje pokyny, keď sa dostanú k týmto posolstvám.

 

Vedzte teraz, že sa už začali zmeny tak, ako to bolo predpovedané, kde plodiny už viac nebudú prinášať takú úrodu ako doposiaľ a kedy ročné obdobia nebudú už tie isté, ako boli kedysi.

 

Tieto zmeny sú spôsobované rukou môjho Večného Otca, zatiaľ čo On zavádza nové zákonitosti zeme, ktoré neuniknú pozornosti žiadneho človeka.

 

Nič, čo sa vo svete riadi prírodnými zákonmi, nezostane také, aké bolo kedysi.

 

Moria sa zdvihnú, vody sa budú rozlievať, zem sa bude otriasať a pôda sa stane neúrodnou.

 

Môj Otec privodí veľký trest, aby zastavil šírenie hriechu, ktorý je príčinou jeho veľkého zármutku.

 

Tie národy, ktoré sa vzoprú jeho zákonom, budú veľa trpieť. Čoskoro pochopia, že ich hriechy nebudú už dlhšie tolerované a že budú potrestané.

 

Ich trest im má zabrániť zamorovať ďalšie duše a pokiaľ sa nezmenia vo svojich skazených spôsoboch, budú prinútení tak urobiť skrze Boží zásah.

 

Dcéra moja, teraz, keď sa Varovanie približuje, musíš rýchlo šíriť moje slovo.

 

Kniha pravdy musí byť daná mnohým národom, aby sa mohli pripraviť na môj Druhý príchod.

 

Čas na môj Druhý príchod nastane po Varovaní.

 

Tresty, vykonávané na príkaz môjho Otca anjelmi v nebi, sa začali v etapách. Budú sa ďalej stupňovať tak, ako sa bude rozmáhať pretrvávajúci hriech.

 

Boj sa začal a jeho ranné fázy možno vidieť v mnohých národoch.

 

Vy všetci budete svedkami klimatických katastrof, ktoré budú dopadať na zem, stonajúcej od bolesti pre hriechy, ktoré ju zneucťujú.

 

Otrasy budú pribúdať a národy jeden po druhom budú trpieť v závislosti od poškvrny hriechu, ktorý rozožiera ich vnútro.

 

Vodcovia, ktorí nasledujú antikrista, neuniknú oku môjho Otca a budú zničení.

 

Môj Otec teraz potrestá tých, ktorí sú na čele skazených vlád, aby zachránil svoje deti z ich zlovestného zovretia.

 

Nebude stáť v úzadí a dívať sa, ako títo lídri, ktorí nasledujú antikrista, ktorý v tomto čase zostáva skrytý, ničia jeho deti.

 

Jedna tretina zeme bude zničená, keď anjeli vylejú oheň zo štyroch kútov nebies (Zjav 8, 7-13).

 

Vtedy si mnohí uvedomia, že niečo je zlé a že je to spôsobované kvôli hnevu môjho Otca.

 

A predsa bude ešte veľa takých, ktorí sa nepoučia. Mnohí sa po Varovaní obrátia. Napriek tomu tak mnohí neurobia ani potom, ako bude všetkým podaný dôkaz o stave ich duší.

 

Stále sa budú oddávať falošnému vábeniu, o ktorom si myslia, že im ho zem musí ponúkať. Ibaže teraz sa im ich žiadostivosti a tie materiálne idoly, ktoré tak zbožňujú, stanú ešte viac obscénnejšími a skazenejšími. Všetky ich hriechy, viditeľné všetkými tými, ktorí ich môžu vidieť ako tie, ktorými sú, budú natoľko ohavné, že len máloktoré z Božích detí znesú pohľad na ne.

 

Každý odporný hriech sa s pohŕdavosťou voči Bohu verejne zviditeľní.

 

Každé takéto jednanie zneuctí hriešnikov do tej miery, že sa budú správať ako zvieratá.

 

Všetka úcta k ľudskému telu sa vytratí a každá hriešna žiadostivosť bude vystavená na obdiv svetu bez akejkoľvek hanby v ich dušiach.

 

Sú satanovými zajatcami. Všetci z nich sú Božie deti, avšak svoje duše stratia v prospech satana.

 

Tresty sú súčasťou Božieho plánu na očistenie zeme tak, aby sa očistila dvojakým spôsobom – od hriešnikov ako aj očistením pôdy, po ktorej kráčate.

 

Len vtedy, keď bude očistená zem, sa bude môcť uskutočniť môj Druhý príchod.

 

Modlite sa, moji nasledovníci, za odvahu a odolnosť vysporiadať sa s týmito trestami.

 

Nech vám nikdy nenaháňajú strach, pretože vy, moja armáda, sa budete za nich (hriešnikov) a ich národy modliť a pomáhať pri očiste, ktorá je potrebná na obrátenie ľudstva.

 

Pečať živého Boha bude ochraňovať každého jedného z vás.

 

Je to z lásky, ktorú môj Otec prechováva ku všetkým svojim deťom, keď ich musí trestať, pretože keby tak neurobil, kráčali by bez toho, že by si to uvedomovali, k bránam pekla.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť