Posolstvo 487

09.07.2012 23:00

Posolstvo 487

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 09.07.2012 - 23:00 hod.

 

Každá na zemi žijúca osoba uvidí svoju dušu a v mnohých
prípadoch po prvý raz spozná, že ju má

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si teraz pripraviť na Varovanie všetkých mojich nasledovníkov spôsobom, ktorý pomôže nielen im ale aj ich milovaným.

 

Ľutovať len zo strachu nebude postačovať. Potrebné bude pravé pokánie.

 

A preto vy všetci, ktorí ste mojimi nasledovníkmi, počúvajte teraz moje pokyny, aby ste pripravili svoje duše na Varovanie.

 

Musíte v tichom rozjímaní začať premýšľať nad všetkými svojimi previneniami, ktorými ste sa previnili voči sebe samým ako aj voči vašim blížnym.

 

Katolíkom medzi vami hovorím – musíte prijímať sviatosť zmierenia každé dva týždne, ak chcete zotrvať v posväcujúcom stave milosti.

 

Týmto spôsobom bude vaša bolesť počas Varovania zmiernená a vy budete mať silu pomôcť vašim bratom a sestrám, ktorí budú trpieť strašnou bolesťou a previnením, keď sa budú pokúšať čeliť osvieteniu svojho svedomia.

 

A preto tí spomedzi vás, ktorí ste kresťania alebo zastávate iné vierovyznania a ktorí týmto posolstvám veríte, sa musíte modliť modlitbu, ktorá vám bola daná prostredníctvom modlitebnej kampane (24): "Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov."

 

Musíte sa modliť túto modlitbu počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch a Ja, váš Ježiš, vám udelím odpustenie.

 

"Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám, Pane, dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové Kráľovstvo. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu tvojho Druhého príchodu na zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen".

 

Teraz vám zanechávam ešte jednu mimoriadnu modlitbu, aby ste sa ju takisto modlili za tie úbohé duše, ktoré by mohli zomrieť zo šoku počas Varovania a ktoré by mohli byť v smrteľnom hriechu.

 

Modlitba "Za tých v smrteľnom hriechu" v rámci Modlitbovej kampane (65):

 

"Ó, drahý Ježišu, Spasiteľ ľudstva, pre tvoje Božie milosrdenstvo Ťa úpenlivo prosím, buď zhovievaví voči všetkým tým úbohým dušiam v hriechu, ktoré môžu byť vzaté z tejto zeme počas Varovania.

 

Odpusť im ich hriechy a na pamiatku tvojho umučenia Ťa prosím, aby si mi udelil túto zvláštnu milosť zmierenia za ich hriechy.

 

Ponúkam sa Ti na zmierenie v mysli, tele a duši, aby si zachránil ich duše a priniesol im večný život. Amen."

 

Moji nasledovníci, Varovanie bude veľkou udalosťou spásy, kde svetu preukážem moje Božie milosrdenstvo.

 

Každá na zemi žijúca osoba uvidí svoju dušu a v mnohých prípadoch po prvý raz spozná, že ju má.

 

Čas je teraz už krátky a vy sa musíte začať pripravovať.

 

Nezabúdajte na moje pokyny, aby ste mali doma jedlo, ktoré vystačí na desať dní ako i posvätené sviečky a sväté predmety vo vašich domácnostiach.

 

Dôverujte Mi a radujte sa, pretože mnoho duší bude zachránených.

 

Neodhalím dátum, ale vy viete, čo treba robiť.

 

Potom, ako vám budú vyjavené vaše hriechy, Ma musíte prosiť, aby som vám odpustil a musíte sa skloniť v pokornom vďakyvzdaní za tento Boží dar, ktorý je vašim cestovným pasom do večného života v novom raji na zemi.

 

Pamätajte si – niet ani jedného takého hriechu, nech by bol akokoľvek ťažký, ktorý by nemohol byť odpustený, pokiaľ preukážete skutočné výčitky svedomia.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ
Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť