Posolstvo 489

12.07.2012 10:50

Posolstvo 489

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 12.07.2012 - 10:50 hod.

 

Varovanie bude pre mnohých desivá udalosť,
keď sa bude zdať, že nastal koniec sveta

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech nikto nepodceňuje účinok, ktorý bude mať Varovanie na celé ľudstvo.

 

Varovanie bude pre mnohých desivá udalosť, keď sa bude zdať, že nastal koniec sveta.

 

Mnohí sa stanú svedkami toho, čo sa bude javiť ako katastrofická udalosť, keď sa ukážu dve kométy, ako sa zrážajú a vybuchujú blízko zemského povrchu.

 

Ohnivé plamene budú vyzerať tak, ako keby na oblohe vybuchla sopka a mnohí budú naplnení strachom.

 

Lúče červeného ohňa sú lúče mojej krvi; sú to lúče môjho milosrdenstva, ktoré sa vám všetkým dávajú ako dar takého nesmierneho významu, že ani jeden človek nebude schopný obsiahnuť to, čo sa deje.

 

Mnohí budú cítiť oheň, horiaci cez ich telá tak, ako keby boli premožení slnečnou páľavou.

 

Vnútorne budú pociťovať spaľujúcu horúčavu, až kým im vedomie reality neumožní, aby sa stali svedkami videnia svojich vlastných duší.

 

Mnohí budú cítiť otrasy zeme ako pri zemetrasení.

 

Zem sa bude chvieť a stonať a mnohí budú padať a chytať sa všetkého, čoho budú môcť, len aby sa uchránili.

 

Avšak zem sa neotvorí a nepohltí ich, pretože sa nebude jednať o fyzikálne, ale o nadprirodzené zemetrasenie.

 

Predtým, ako sa to stane, dôjde k extrémnym zvratom v počasí.

 

Po explózii sa na oblohe zjaví môj kríž.

 

Mnohí budú pre výčitky a skrúšenosť roniť horké slzy a znášať ponižujúcu a zahanbujúcu bolesť kvôli svojim hriechom.

 

Ďalší budú kričať a kliať, pretože kvôli temnote svojich duší nebudú schopní zniesť osvietenie svedomia – Božské znamenie a budú klásť odpor svetlu môjho milosrdenstva.

 

Budú revať od bolesti, spôsobenej pekelnými plameňmi, keď im na znamenie môjho milosrdenstva bude ukázaný ich osud, ktorí ich očakáva, ak sa nebudú kajať a nezmenia sa vo svojich spôsoboch.

 

Trpieť budú aj tie dobré duše, ktoré Ma milujú, pretože mnohé z nich budú tiež poškvrnené hriechom, ale dostanú okamžité rozhrešenie. Aj oni budú ponížení, keď im bude ukázaný hriech ich pýchy.

 

Po tomto zostanú mnohí na niekoľko dní vo svojich príbytkoch a mnohí sa budú musieť sami o seba postarať kvôli nedostatku služieb.* Z tohto dôvodu sa potrebujete pripraviť.

 

Bude to tiež obdobím utrpenia, počas ktorého budú duše znášať bolesť očistca, zatiaľ čo bude prebiehať ich očisťovanie. Takto zažijú mnohí odhalenie stavu svojich duší a budú ponížení takým spôsobom, aký predtým ešte nikdy nezakúsili.

 

Tak veľa ľudí príjme to, čo sa udeje a budú vedieť, že im bol daný úžasný dar mojich milostí a môjho Božieho milosrdenstva.

 

Obrátenie bude celosvetové a v rozsahu, aký nebol videný od mojej smrti na kríži.

 

Vďaka vyjavenej pravde sa k Bohu obrátia miliardy.

 

Presne budú vedieť, čo sa udeje v Deň súdu a vďaka tomu, že na nich bude spočívať moja láska, budú vedieť, ako si zachrániť svoje duše.

 

Môžu sa opäť uzdraviť na duchu, tele a duši.

 

Môj kríž bude dôkazom prejavu môjho Božieho milosrdenstva, ktoré bolo ľudstvu sľúbené už tak dávno. Bude videný na oblohe na celom svete.

 

Následkom tohto aktu Božieho zásahu, daného Božím deťom na to, aby ich prebudil z ich driemot, zostúpi na celú zem ticho.

 

Ale padlí anjeli zaútočia pomocou svojej horlivej armády na všetky Božie deti, ktoré odmietnu môj kalich spásy.

 

Plní trpkosti so srdcami z kameňa a nakazení satanovou nečistotou, budú bojovať proti tým, ktorí milujú Boha.

 

Nebudú takí početní ako tí, ktorí nasledujú pravdu, no napriek tomu budú svojou nenávisťou podnecovaní k tomu, aby páchali zlé skutky, ktoré budú narúšať pokoj a kľud.

 

Tak bude zosnovaný plán s cieľom presvedčiť svet o tom, že táto udalosť bola dozaista kozmickým incidentom, pričom budú tvrdiť, že to vedci môžu dokázať. Žiaľ, mnohí potom uveria, že to tak je a mnohé z Božích detí upadnú nazad do starých hriešnych životov, ktoré viedli predtým.

 

Potom sa začne bitka o duše a potrvá nejaký čas, než dôjde ku záverečnému stretu, až pokým môj Druhý príchod neprinesie ukončenie zla.

 

Moji drahí nasledovníci, nedovoľte, aby tieto odhalenia vyvolávali strach.

 

Namiesto toho sa pripravte na túto slávnu udalosť a dovoľte vašim dušiam, aby ju prijali.

 

Prijmite tento nádherný Boží čin, aby ste posilnili vaše odhodlanie a šírili ďalej moju lásku medzi vašu rodinu a priateľov.

 

Buďte hrdí na vaše puto so Mnou, vašim Ježišom a pomôžte Mi zachrániť tie duše, ktoré odmietnu prijať moje milosrdenstvo.

 

Choďte. Pripravte sa. Radujte sa, pretože ten čas je blízko.

 

Milujem vás.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

____________________________________________

 

* Infraštruktúra a zásobovanie obyvateľstva potravinami

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť