Posolstvo 490

13.07.2012 16:25

Posolstvo 490

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 13.07.2012 - 16:25 hod.

 

Po svetovej vojne príde hlad a potom pohromy;
napriek tomu môžu modlitby zmierniť trest

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je potrebné, aby moji nasledovníci poznali sled udalostí, pretože ich pochopením nadobudnú poznanie, pomocou ktorého budú schopní pomáhať pri zmiernení trestu.

 

Môj Večný Otec zosiela Varovanie ako posledný možný spôsob záchrany, aby vnoril Božie svetlo, svetlo pravdy, do ľudských sŕdc.

 

Bez neho by väčšina ľudstva bola uvrhnutá do pekla, pretože by neboli hodní kráľovstva môjho Otca.

 

Je to Boží akt veľkého milosrdenstva, aby sa všetky Božie deti vymanili zo zla a boli vzaté do ich právoplatného dedičstva.

 

Pre veľkú temnotu, zahaľujúcu v tomto čase zem, kde sú prítomné už len slabé záblesky Božieho svetla, je tento Boží akt nevyhnutný.

 

Oddelí dobrých od tých, ktorí sa utápajú v hriechu, ktorí sa však budú tvrdošijne pridŕžať šelmy a všetkej tej slávy, ktorú im na tejto zemi sľubuje. Pre tieto úbohé duše je to iba mrhaním času, pretože musia vedieť, že ich čas na tejto zemi je krátky.

 

Miesto zeme bude zamenené za nový raj, do ktorého im nebude umožnené vojsť, pokiaľ odmietnu môj akt lásky a milosrdenstva.

 

Mnohí zotrvajú v temnote. Mnohí sa na mieste obrátia. Pokiaľ sa bude väčšina ľudí kajať, potom Veľké súženie nebude až také ťažké.

 

Dopad svetovej vojny nebude ten istý, pokiaľ sa po Varovaní väčšina ľudí bude kajať.

 

Po svetovej vojne príde hlad a potom pohromy. Napriek tomu môžu modlitby zmierniť trest.

 

Vytrvalo sa modlite, aby vojna a trest, ktorý po nej bude nasledovať, mohli byť zmiernené a odvrátené. Môže to byť dosiahnuté len vierou ľudí a oddanosťou ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi.

 

Dcéra moja, nie som to Ja, váš Ježiš, ktorý privodí toto strašné súženie. Bude to spôsobené hriechmi človeka, jeho prahnutím po moci, peniazoch a ovládaní sveta a kvôli jeho vlastnej nenásytnej ziskuchtivosti.

 

Zatiaľ, čo budú mnohí moji nasledovníci trpezlivo a túžobne očakávať môj Druhý príchod, bude narastať chaos.

 

Mnohí sa objavia a budú prehlasovať, že som to Ja, Mesiáš a budú miasť ľudí.

 

Spomeňte si, čo som vám povedal: Vrátim sa na zem práve tak, ako som ju opustil, keď som vystupoval cez oblaky.

 

Nevšímajte si nikoho, kto je v tele a tvrdí, že je Mnou, pretože to sa nestane.

 

Moji nasledovníci budú silní vďaka ich láske ku Mne a musia sa zamerať na jedinú túžbu, ktorá, pokiaľ sa naplnení, Mi prinesie radosť a útechu. Bude to misia na záchranu duší, všetkých duší a to ešte predtým, ako opäť prídem.

 

Pamätajte si, že oddanosť ku Mne bude tým kľúčom ku spáse a budúcemu svetu, ktorý nebude mať konca, pretože bude novým rajom, ktorý každému z vás ponúkne večný život.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť