Posolstvo 491

13.07.2012 23:05

Posolstvo 491

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 13.07.2012 - 23:05 hod.

 

Takže teraz by si už mala chápať, prečo sa líšiš od
iných vizionárov – pretože si prorokyňou konca času

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš vedieť, že úloha proroka sa líši od úlohy vizionára.

 

Prorok bude vždy vydedenec, nenávidený, obávaný a izolovaný.

 

Prorok bude vždy pracovať sám, akoby bol vyhnancom v púšti. Jediným ovocím vo vyprahnutej púšti bude (pre neho) hlas Boží.

 

Dcéra moja, keď sa cítiš osamelá a opustená, vedz, že práve takto sa cítili proroci v minulosti. Veľa prorokov cítilo ťarchu tejto úlohy, ktorá sa pred nich kládla.

 

Väčšina z nich vedela, že neboli hodní odovzdávať sväté Božie slovo, ale prijali Božie volanie z nebies, keďže boli poslaní.

 

Vzhľadom na to, že boli poslaní do sveta, inštinktívne poznali povinnosti, ktoré museli plniť, aj keď to nebolo ľahké.

 

Každé slovo, ktoré vyslovili, im bolo hodené späť do tváre.

 

Každé slovo bolo trhané na kusy v synagógach a chrámoch, postavených na počesť Boha. Mnohých z nich vyhnali ich vlastní ľudia a nebolo im dovolené, aby sa vrátili do svojho rodiska.

 

Z mnohých sa stali kočovníci, a nikdy nenašli miesto, kde by boli vítaní ako stratení synovia. Namiesto toho pracovali, žili a zostávali osamelí bez toho, že by existoval niekto, na koho by sa mohli obrátiť.

 

A predsa vo svojich srdciach vedeli, že sú vedení Bohom a necítili strach, keď hovorili jeho hlasom.

 

Milosti, ktoré im boli dané, im umožnili zostať silnými. Nikdy nezaváhali, keď odovzdávali varovania, proroctvá a Božie slovo Božiemu ľudu.

 

Nezáležalo im na tom, že sa im vysmievali, pretože vedeli, že Božia pravda bola pokrmom života.

 

Bez pravdy by Božie deti nemali prostriedky na to, aby rozpoznali proroctvá tak, ako boli predpovedané. A neboli by ani schopné prijať zákony, ustanovené Bohom pre dobro ľudstva.

 

Napriek tomu, že boli odmietaní, zosmiešňovaní, zavrhovaní a považovaní za výstredných — práve tak, ako som bol aj Ja v čase môjho pôsobenia na zemi — aj tak odovzdávali Božie slovo. Ich slová žijú večne. Nikdy nezaniknú, pretože hovorili slovo Pána, Boha Najvyššieho.

 

A takto to bude aj s tebou. Zostaneš sama ako hlas (volajúceho) na púšti.

 

Budeš ignorovaná v mnohých kruhoch mojej Cirkvi na zemi.

 

No tentoraz s tým rozdielom, že ešte počas tvojho života sa tieto proroctvá naplnia a tejto generácií bude dokázaná pravda.

 

Uveria vtedy, keď bude viditeľným dôkaz Varovania.

 

Proroctvá pečatí, ako ich otváram a zjavujem ich obsah tebe, budú tiež dôkazom toho, že som to Ja, kto skrze teba, siedmeho anjela – siedmeho posla – hovorí k svetu.

 

Budeš počutá no aj tak ťa naliehavo prosím, aby si zostala ticho a nevyjadrovala sa k tým, ktorí ti budú klásť otázky alebo ťa budú vyzývať, aby si zaujala stanovisko.

 

Zatiaľ ešte nechápeš význam posolstiev. Časom však budeš. Dovtedy nemáš oprávnenie, aby si obhajovala moje slovo.

 

Bude podniknuté všemožné úsilie, ako ťa za pomoci ľsti primäť k tomu, aby si zareagovala dúfajúc pritom, že sa kvôli nedostatku znalostí sama chytíš (do nastraženej pasce). A tak musíš zostať ticho, izolovaná a v anonymite až dovtedy, kým ti nedám ďalšie pokyny.

 

Takže teraz by si už mala chápať, prečo sa líšiš od iných vizionárov. Je to preto, lebo si prorokom – prorokyňou konca času.

 

Táto misia je chránená z neba a nemôže byť zničená.

 

Choď v pokoji a porozumení, dcéra moja.

 

 

Tvoj Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť