Posolstvo 493

15.07.2012 15:45

Posolstvo 493

Posolstvo Panny Márie, prijaté 15.07.2012 - 15:45 hod.

 

Cirkev môjho Syna na zemi nebude v tomto čase počúvať, hoci vie,
ako bolo s mojim Synom zaobchádzané po prvý raz

 

Dieťa moje, bolesť, ktorú znášal môj Syn a jeho učeníci počas svojej misie na zemi, sa podobá tej, ktorú musia znášať jeho nasledovníci (dnes), zatiaľ čo sa On chystá opäť prísť.

 

V čase svojho pôsobenia na zemi čelil môj Syn obrovským prekážkam. Máloktorí v jeho vlastnom spoločenstve boli na to pripravení, aby Ho počúvali.

 

Zaobchádzalo sa s ním pohŕdavo a tí, ktorí boli zodpovední za chrámy a synagógy, sa na neho dívali zvrchu.

 

Avšak medzi jednoduchými ľuďmi bol vítaní a jeho slovo bolo prijímané, pretože dokázali vidieť pravdu, ktorú im hovoril.

 

Jeho slovo vyvolávalo v mnohých kruhoch strach a neistotu, no len máloktorí dokázali ignorovať múdrosť jeho učenia.

 

Môj Syn bol príčinou rozdelenia, hoci to nebolo v jeho úmysle.

 

Jeho jednoduché správanie spôsobilo, že len máloktorí boli schopní prijať skutočnosť, že bol Božím Synom.

 

Mnohí si kládli otázku, ako by mohol byť Syn človeka takým obyčajným jednoduchým mužom?

 

Odmietali Ho, pretože si mysleli, že Mesiáš by mal byť majestátny, sebavedomý a mal by si vynucovať pozornosť v najvyšších cirkevných kruhoch.

 

Môj Syn nemohol nútiť tých, ktorí v tom čase boli zodpovední za cirkev, aby Ho počúvali. Bola to ich pýcha, ktorá im zabraňovala počuť pravdu.

 

To isté sa bude diať teraz, keď môj Syn pripravuje svet na svoj Druhý príchod.

 

Cirkev môjho Syna na zemi nebude v tomto čase počúvať, hoci vie, ako bolo s mojim Synom zaobchádzané po prvý raz.

 

Tentokrát nebude jeho sväté slovo, ktoré je dávané tebe, prorokyni konca času, prijaté v Cirkvi môjho Syna na zemi.

 

Cirkev môjho Syna je hluchá voči daru proroctva. Odmietajú proroctvá, pretože nechcú počúvať.

 

Učeníci môjho Syna budú napadnutí a obvinení z podvodu tými, ktorí sú zodpovední za katolícku Cirkev na zemi.

 

A hoci sa učenie môjho Syna nikdy nezmenilo, nájdu (údajný) nesúlad s jeho svätým slovom, ktoré im je teraz dávané.

 

Prehlásia, že tieto posolstvá protirečia Božiemu slovu.

 

Deti, musíte mať vždy na pamäti, že môj Syn by nikdy nemohol protirečiť svojej (vlastnej) Cirkvi na zemi, pretože On je Cirkvou.

 

Pravda je stále tá, aká bola vždy.

 

Musíte nasledovať Božie slovo, pretože hlas môjho Syna je odsúvaný stranou a ignorovaný práve tak, ako tomu bolo prvý raz.

 

Nedovoľte, aby vám bol odopretý dar jeho spásy, posledný akt jeho milosrdenstva na zemi.

 

Môj Syn bol taký trpezlivý po taký dlhý čas. Pravda bola ľudstvu daná pri umučení môjho Syna na kríži.

 

Po stáročia bola posilňovaná skrze všetky tie vyvolené duše, ktoré boli osvietené mocou Ducha Svätého.

 

Teraz nadišiel čas, aby sa môj Syn znova vrátil a len tí, ktorí vďaka daru Ducha Svätého rozpoznajú jeho hlas, budú nasledovať jeho pokyny.

 

Cirkev odmietne jeho slovo rovnako, ako to urobila v čase, keď bol môj Syn na zemi prvý raz, zatiaľ čo sa On pripravuje na svoj Druhý príchod.

 

Zlyhajú v tom, aby Ho spoznali či prijali.

 

Ničomu sa nepoučili.

 

Modlite sa, aby tie statočné duše v Cirkvi, ktoré spoznajú jeho hlas, mali v tomto rozhodujúcom dejinnom období odvahu viesť všetky Božie deti do večného života.

 

 

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť