Posolstvo 494

15.07.2012 17:45

Posolstvo 494

Posolstvo Boha Otca, prijaté 15.07.2012 - 17:45 hod.

 

Zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly,
ich mestá a ich národy z povrchu zeme

 

(Prijaté počas adorácie svätej Eucharistie)

 

 

Moja najdrahšia dcéra, pre moje deti je ťažké, aby zostali bez hriechu kvôli kliatbe, ktorá bola na ne uvalená rukou hada.

 

Nikdy neočakávam, že moje deti budú v každom čase úplne zbavené hriechu, pretože to nie je možné.

 

Je dôležité, aby každý, kto pozná učenie Cirkvi môjho Syna na zemi, hľadal pokánie za svoje hriechy tak často, ako je to len možné.

 

Skrze pokánie bude ľahšie zotrvať v stave milosti a to vytvorí bariéru voči ďalšiemu pokušeniu.

 

Deti moje, teraz sa stanete svedkami veľkých trvalých zmien vo svete. Dôjde k nim po tom, ako sa udeje Varovanie.

 

Aj keď si mnohí tieto posolstvá z neba nebudú všímať, no je dôležité, aby sa pripravili tí, ktorí ich prijímajú ako Božie slovo.

 

Vy ste ohnivkom v mojej výzbroji proti nepriateľovi a skrze vašu vieru vás pozdvihnem a ochránim vás pred prenasledovaním.

 

Vďaka vašej láske k môjmu Synovi Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi sveta, Mi bude možné zachrániť tie deti, ktoré nedokážu zniesť Božie svetlo.

 

Vaše posvätenie sa láskou, utrpením a modlitbami bude pre nich tou spásonosnou milosťou, ktorá ich zachráni pred pekelnými plameňmi.

 

Nestrachujte sa o seba, ale o tých, ktorí nielenže nedokážu vidieť, ale ktorí odmietajú vidieť tieto časy, v ktorých dnes žijete.

 

Prípravy sú zavŕšené a čas je zrelý na to, aby sa započalo so zmenami, pretože Ja nedovolím šelme, aby kradla duše.

 

Tento Boží zásah (Varovanie – pozn. prekl.), ktorý bol prisľúbený ľudstvu tak dávno, sa udeje už veľmi skoro a potom začne boj za záchranu mojich detí.

 

Neobávajte sa mojej ruky, pretože keď dopadne, bude použitá na to, aby potrestala tých, ktorí sa pokúšajú zničiť moje deti.

 

Zastavím ich v tom, aby klamali a podvádzali duše.

 

Zabránim im v ich vražedných zámeroch a zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly, ich mestá a ich národy z povrchu zeme, pokiaľ budú aj naďalej odmietať ruku, ktorá ich živí.

 

Boli varovaní. Vy, moje milované deti, budete môjmu Synovi nápomocní pri ich záchrane.

 

Nikdy sa nestrachujte, pretože tí s pečaťou živého Boha sú nielen ochraňovaní, ale dostávajú aj milosti na obranu Božieho Slova tak, aby dar života bol udelení čo možno najviac dušiam.

 

 

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť