Posolstvo 495

16.07.2012 15:15

Posolstvo 495

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 16.07.2012 - 15:15 hod.

 

Blíži sa čas, v ktorom prenasledovanie môjho milovaného vikára,
pápeža Benedikta XVI., dosiahne svoj vrchol

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nadišiel čas, aby sa pripravili všetci Boží kňazi, biskupi a všetci tí, ktorí spravujú moju svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev na zemi.

 

Pretože sa blíži čas, v ktorom prenasledovanie môjho milovaného vikára, pápeža Benedikta XVI., dosiahne svoj vrchol.

 

Veľmi skoro bude nútený utiecť z Vatikánu. Vtedy nastane čas, keď sa moja Cirkev rozštiepi, pričom jedna strana bude proti druhej.

 

Volám na všetkých mojich vysvätených služobníkov: Pripomeňte si vaše najsvätejšie sľuby.

 

Nikdy neopusťte vaše poslanie. Nikdy neopusťte Mňa. Nikdy neprijmite namiesto pravdy lži.

 

Musíte Ma prosiť, aby som vám pomohol v ťažkých časoch, ktoré prichádzajú. Musíte sa vzchopiť, zjednotiť a nasledovať Ma.

 

Modlite sa za silu, ktorú budete potrebovať, pomocou tejto osobitej modlitby za duchovenstvo: "Pomôž mi zostať verný tvojmu najsvätejšiemu slovu" v rámci Modlitebnej kampane (66):

 

 

"Ó, drahý Ježišu, pomôž mi, aby som vždy zostal verný tvojmu najsvätejšiemu slovu. Daj mi silu, aby som hájil pravdu tvojej Cirkvi napriek všetkým protivenstvám. Naplň ma milosťami, aby som udeľoval najsvätejšie Sviatosti tým spôsobom, ktorý si nás naučil.

 

Pomôž mi, aby som živil tvoju Cirkev Chlebom života a zostal Ti verný a to aj vtedy, keď mi zakážu, aby som tak konal. Osloboď ma z pút klamu, ktorému možno budem čeliť, aby som mohol hlásať pravé Božie slovo.

 

Pokry teraz všetkých tvojich vysvätených služobníkov tvojou drahocennou Krvou, aby sme tak zostali odvážni, verní a neochvejní v našej poslušnosti voči Tebe, nášmu milovanému Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Amen".

 

 

Neklesajte na mysli, moji milovaní vysvätení služobníci, pretože tento rozkol bol predpovedaný a musí k nemu dôjsť v záverečnom boji o duše.

 

Milujem vás a budem teraz s vami, keď so Mnou kráčate tŕnistou cestou na Kalváriu, aby mohla byť ešte raz dosiahnutá spása pre všetky duše.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť