Posolstvo 496

17.07.2012 16:00

Posolstvo 496

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 17.07.2012 - 16:00 hod.

 

Mladé duše sú Mi drahé a plačem kvôli tomu, že veľa z nich
nikdy nebolo učených pravde

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tvoja misia musí obsiahnuť všetky Božie deti. Obzvlášť túžim po dušiach mladých ľudí a tých, ktorí dovolia ľudskej inteligencii, aby ich spravila hluchých voči pravde o mojej existencii.

 

Mladé duše sú Mi drahé a plačem kvôli tomu, že veľa z nich nikdy nebolo učených pravde.

 

Sú to ich rodičia, mnohí z nich neveriaci v Boha, ktorí ich priviedli do priepasti temnoty.

 

Svetlo, ktoré hľadajú, je to, čo ponúka falošný jas všetkého toho, čo sa blyští a trbliece. Sú zvádzaní cez hudbu, oblečenie a zábavu a to všetko je navrhnuté tak, aby dráždilo ich zmysly.

 

Nepoznajú Ma. Mnohí o Mne nikdy nepočuli ani o nádeji, ktorú zosobňujem v ich hľadaní budúceho šťastia.

 

Lucifer, padlý anjel, pôvodne serafín z vyššej hierarchie môjho Otca, bol talentovaným hudobníkom.

 

On, ktorý je v dnešnom svete Satanom, pokúša cez hudbu moje mladé citlivé duše.

 

Hudba je jeho ničivou zbraňou a on využíva akýkoľvek jej žáner na to, aby malé, nevinné duše stiahol do svojich osídiel podvodu.

 

Hudba je veľkým Božím darom. Je taktiež zneužívaná na to, aby zakryla ohavnú oddanosť zlému prostredníctvom lyrických textov, ktoré uctievajú šelmu. Veľmi málo mladých duší chápe moc hudby ako i to, ako je zneužívaná nesprávnym spôsobom.

 

Prosím, nalieham na vás, pomôžte Mi zachrániť ich malé duše.

 

Priveďte ich ku Mne. Nikdy ich nenúťte. Namiesto toho Mi zasväťte mladé deti pomocou nasledujúcej modlitby.

 

Modlitba: "Ochráň moje deti pred kráľom lží" v rámci Modlitbovej kampane (67):

 

 

"Prosím ťa, drahý Ježišu, ochráň moje deti pred kráľom lží. Zasväcujem tieto deti (tu ich menujte) tvojmu najsvätejšiemu Srdcu a prosím, aby si cez plášť tvojej predrahej krvi osvietil ich duše a vzal ich do bezpečia tvojho milujúceho náručia, aby mohli byť uchránené od každej ujmy.

 

Prosím ťa, otvor ich srdcia a zaplav ich duše tvojim Duchom Svätým počas osvietenia svedomia tak, aby boli očistené od každej neprávosti. Amen."

 

 

Modlitba pre ateistov počas Varovania

 

Tí z vás, ktorí tvrdíte, že ste ateisti, počujte teraz môj prísľub. Milujem vás a nikdy sa nevzdám môjho boja, aby som vás zachránil zo zovretia podvodníka, satana, ktorý vás zaslepuje voči pravde.

 

Keď príde čas a vy uvidíte svoje hriechy pred vašimi očami počas Varovania, povedzte, prosím, tieto slová:

 

"Ježišu, ukáž mi pravdu a zachráň ma od zlého. Úprimne ľutujem svoje hriechy a prosím ťa, vezmi ma teraz do svojho náručia a ukáž mi svetlo tvojho milosrdenstva. Amen."

 

Už nikdy viac nebudete zmätení, ak sa budete modliť túto modlitbu. Z vášho srdca bude sňaté bremeno a vy nadobudnete skutočný pokoj.

 

Pamätajte si tieto slová, keď nastane ten deň.

 

Neopustím vás. Podržím vás a vy pocítite, ako moja láska preniká cez vaše telo a potom vám bude poskytnutý dôkaz, po ktorom ste tak túžili.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť