Posolstvo 497

17.07.2012 23:18

Posolstvo 497

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 17.07.2012 - 23:18 hod.

 

Akonáhle dôjde k Varovaniu, nastane veľký zmätok

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas teraz rýchlo napreduje. Všetkých som vás doteraz pripravoval už po nejakú dobu.

 

Vy, moji nasledovníci, viete, čo musíte robiť. Vaša osobná spoveď je dôležitá a musíte sa vynasnažiť, aby ste k nej odteraz pristupovali každý týždeň.

 

Buďte v pokoji. Mám radosť z toho, ako sa riadite mojimi pokynmi. Prosím, aj naďalej sa vracajte k modlitbám mojej modlitbovej kampane a zamerajte sa na tie modlitby, ktoré sú určené na záchranu duší ostatných ľudí.

 

Akonáhle dôjde k Varovaniu, nastane veľký zmätok.

 

Ľudia všade vo svete budú pokorení takým spôsobom, ktorý sa bude vymykať z obvyklého rámca.

 

Mnohí budú až príliš otrasení, než aby sa ihneď vrátili do svojho zamestnania. Ľudia, stojaci vo vládnych mocenských pozíciách, budú spochybňovať svoje zákony.

 

Vrahovia a zločinci vo vašich spoločnostiach budú pociťovať hroznú sklesnutosť a zúfalstvo, no mnohí z nich sa budú kajať zo svojich hriechov.

 

Moji kňazi a ostatní Mne zasvätení služobníci ihneď spoznajú, že tieto posolstvá pochádzajú z mojich Božských pier.

 

Vtedy povstanú a pridajú sa k mojim verným nasledovníkom, aby Mi pomohli prirpaviť svet na môj Druhý príchod.

 

Budú medzi nimi aj takí, ktorí budú vedieť, že som to Ja, kto k nim hovorí, ale nebudú mať dostatok odvahy na to, aby otvorene hlásali moje najsvätejšie slovo.

 

Časom im budú udelené milosti na zachovanie mojich sviatostí, keď si uvedomia, že majú byť znesvätené. Vtedy dostanú dôkaz pravosti týchto proroctiev.

 

Mnohí rodičia budú od tej doby musieť vštepovať svojim deťom vo veku nad sedem rokov dôležitosť modlitby a pokánia. Rodičia, je to vašou povinnosťou, aby ste svoje deti učili pravde.

 

Po Varovaní budú ich srdcia otvorené pre moju lásku a vy musíte zotrvať v tom, aby ste ich viedli v duchovných záležitostiach.

 

Postarajte sa o to, aby ste odteraz vo svojich príbytkoch mali svätenú vodu a benediktínsky kríž spolu s pečaťou živého Boha, ktorá bude visieť vo vašom domove. Toto všetko bude vašu rodinu ochraňovať.

 

Riaďte sa mojimi pokynmi a všetko bude dobré.

 

Dcéra moja, musíš teraz ísť a zabezpečiť, aby Kniha pravdy bola vydaná tak rýchlo, ako je to len možné. Je dôležité, aby sa toto dostalo aj k tým dušiam, ktoré nemajú prístup k počítaču.

 

Nemaj strach, pretože Ja ťa povediem a zošlem ti pomoc, aby sa zaistilo, že Kniha pravdy bude rozposlaná do celého sveta.

 

Choď v pokoji. Choď v láske. Ja som vždy s tebou.

 

Stojím pri tebe v každom okamihu dňa a sprevádzam ťa dokonca aj vtedy, keď si to neuvedomuješ. Som v tvojom srdci.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť