Posolstvo 499

19.07.2012 07:00

Posolstvo 499

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 19.07.2012 - 07:00 hod.

 

Moje ramená boli počas môjho ukrižovania vykĺbené a toto
ukazuje aj vyobrazenie na Turínskom plátne

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, snuje sa veľký plán na oklamanie Božích detí s cieľom zničiť dôkazy o mojej existencii.

 

Mnohí už čoskoro vystúpia, prestrojení za mojich svätých pokorných služobníkov, aby sa pokúsili zničiť vieru vo Mňa, vášho milovaného Ježiša.

 

Ako prvé začnú spochybňovať moje narodenie, nepoškvrnenosť mojej Matky a moje vzkriesenie z mŕtvych.

 

Všetky tieto veci očiernia tým, že ich prehlásia za falošné a predložia čosi, čo nazvú dôkazom, aby tak zabezpečili, že čo možno najviac kresťanov začne mať pochybnosti o mojom živote na zemi.

 

Vytvoria lži okolo môjho ukrižovania a vznesú pochybnosti ohľadne môjho morálneho charakteru.

 

Potom začnú útočiť na relikvie, spochybňovať ich a pokúsia sa ich označiť za nič iné, než len poveru v mysliach kresťanov.

 

A potom je tu Turínske plátno, látka, ktorá pokrývala moje mŕtve telo v hrobe. Nakoniec poprú, že je pravé a presadia klamstvá.

 

Budú tvrdiť, že moje ramená sú príliš dlhé a spochybnia to. Avšak nebudú schopní pochopiť tie muky, ktoré muselo moje telo podstúpiť počas môjho ukrižovania. Moje ramená boli počas môjho ukrižovania vykĺbené a toto ukazuje aj vyobrazenie na Turínskom plátne.

 

Potom sa budú snažiť dokázať, že zmŕtvychvstanie sa nikdy neuskutočnilo. Budú tvrdiť, že to všetko sú len klamstvá, až tak zúfalo im bude na tom záležať, aby zahladili všetky moje stopy.

 

Potom sa pokúsia odoprieť všetkým tým, ktorí sa počas Varovania obrátia, sväté sviatosti a Písmo Sväté.

 

Na väčšine miest Bibliu zakážu.

 

Potom zavedú novú falošnú knihu, o ktorej povedia, že hlása dôležitosť vzájomnej lásky.

 

Využijú pritom lásku, ktorú vo svojich srdciach prechovávajú kresťania - tento Boží dar, na ich zmanipulovanie, aby prijali posolstvo takzvanej lásky.

 

Povedia: "Milujte sa navzájom. Milujte náboženstvo vášho blížneho. Spojte sa ako jedno náboženstvo a ukážte pravú lásku k vašim bratom a sestrám."

 

Podstatou tohto posolstva bude sebaláska.

 

"Milujte najskôr seba a potom pre vás bude ľahšie milovať svojho blížneho", bude ich posolstvom a to bude tá najväčšia lož, ktorú vám, mojich nasledovníkom, nanútia prehltnúť.

 

Láska k sebe na úkor lásky k iným je urážkou Boha.

 

To je egoistické. Nepočúvajte tieto klamstvá. Avšak budú o tom presvedčení až tak, že mnohí uveria tomu, čo sa im povie a budú nasledovať vodcu tohto jedného svetového náboženstva tak, ako ovce, idúce na porážku.

 

Keďže toto nové svetové náboženstvo prenikne do tak mnohých národov, bude ho tolerovať veľa vlád.

 

Nemilosrdne odstránia kresťanské zákony.

 

Potom schvália zákony, ktoré zakážu všetky náboženstvá, predovšetkým kresťanstvo.

 

Uvalia pokuty na tých, ktorí nevyhovejú ich požiadavkám.

 

Koreňom všetkého tohoto zla bude komunizmus.

 

Nie preto, že komunizmus presadzuje ateizmus. Bude to preto, že podnecuje nenávisť k Bohu.

 

Rusko a Čína budú pri moci v mnohých národoch, počnúc Európou.

 

Európska únia, šelma s desiatimi rohmi, bude pohltená druhou šelmou, nemilosrdnejšou a mocnejšou.

 

Potom si komunizmus začne raziť cestu, až pokým sa nerozšíri všade po svete.

 

Toto obdobie nepotrvá dlho. Bude krátke.

 

Vaše modlitby zmiernia jeho dopad, no toto bolo predpovedané a stane sa to.

 

Modlite, modlite, modlite sa za obrátenie celého sveta počas Varovania.

 

Ak sa väčšina duší obráti, potom mnohé z Veľkého súženia môže byť a bude zmiernené.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť