Posolstvo 500

20.07.2012 17:46

Posolstvo 500

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 20.07.2012 - 17:46 hod.

 

Svetu bude už čoskoro predložená najpodlejšia lož, pričom je
ľudstvu nemožné, aby ju v tomto čase rozpoznalo

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tri a pol roka zostávajúceho obdobia vo Veľkom súžení sa začne v decembri 2012.

 

Je to to obdobie, kedy sa objaví antikrist ako vojnový hrdina.

 

Jeho duša bola odovzdaná satanovi, ktorý vlastní každú jej časť.

 

Sily, ktorými bude disponovať, spôsobia, že sa časom na neho bude nazerať nielen ako na mierotvorcu, ale ľudia si budú myslieť, že on je Mnou, Ježišom Kristom, Spasiteľom ľudstva.

 

Časom tiež uveria, že antikrist bol poslaný, aby oznámil (môj) Druhý príchod.

 

Preto aj tak veľa úbohých duší dobrovoľne príjme jeho znamenie – znak šelmy. Pretože on je šelmou v každom ohľade kvôli spôsobu, akým sa sám satan bude prejavovať v jeho tele.

 

Bude na oblohe konať zázraky.

 

Bude uzdravovať ľudí.

 

On bude hlavou nového svetového náboženstva. On a falošný prorok, ktorý bude stáť na čele vonkajšieho prázdneho "obalu" katolíckej cirkvi na zemi, budú úzko spolupracovať, aby oklamali všetky Božie deti.

 

Svetu bude už čoskoro predložená najpodlejšia lož, pričom je ľudstvu nemožné, aby ju v tomto čase rozpoznalo.

 

Tí z vás, ktorým bola daná Kniha pravdy – tieto Moje sväté posolstvá, aby varovali ľudstvo o týchto veciach – vedzte toto:

 

Ich plán bude natoľko prefíkaný, že mnohých oklame prívetivé ľudské vonkajšie zdanie, ktorým sa ich ohavný plán predstaví svetu.

 

Antikrist a falošný prorok medzi sebou už dokončujú plány ich zlovoľnej nadvlády a prvé, čo prinesú, bude eskalácia vojny na Blízkom východe.

 

Antikrist bude hlavným aktérom, ktorý bude v zákulisí poťahovať za nitky. Potom vystúpi do popredia a nechá sa spoznať ako sprostredkovateľ mierového plánu.

 

Vtedy nastane čas, kedy sa svet dostane pod jeho kúzlo.

 

Medzitým sa falošný prorok chopí moci vo vnútri katolíckej Cirkvi.

 

Už veľmi skoro bude katolícka Cirkev vtiahnutá do nového svetového náboženstva, ktoré bude len zástierkou na uctievanie Satana. Základným cieľom tejto ohavnosti bude uctievanie samého seba a zavedenie zákonov, ktoré budú zahŕňať dve veci:

 

Zrušenie sviatostí a zrušenie hriechu.

 

Pravé sviatosti budú dostupné len skrze tých kňazov a ostatných kresťanských duchovných, ktorí Mi zostanú verní. Tieto sviatosti budú ponúkať vo zvláštnych núdzových kostoloch.

 

Zrušenie hriechu bude zavedené schválením takých zákonov, ktoré sa budú javiť ako tie, ktoré hája toleranciu.

 

Budú v sebe zahŕňať potraty, eutanáziu a jednopohlavné sobáše. Kostoly budú prinútené povoliť jednopohlavné manželstvá a kňazi budú donútení k tomu, aby im v mojich očiach dávali svoje požehnanie.

 

Počas tejto doby budú naďalej slúžiť svoje vlastné verzie svätej omše. Ich obeta svätej Eucharistie, pri ktorej znesvätia hostiu, sa bude konať v katolíckych kostoloch.

 

Nielenže nebudem prítomný pri takýchto omšiach, ale nebudem ani prítomný v samotných kostoloch, kde Ma budú zneuctievať.

 

Pre mojich nasledovníkov budú všetky tieto veci veľmi desivé. Už viac nebude možné, aby ste mali úžitok zo sviatostí, iba ak len od kňazov, ktorí budú vo zvyšku mojej Cirkvi na zemi.

 

To je dôvod, prečo vám teraz dávam také dary, akým sú plné odpustky na odpustenie vašich hriechov. Neznamená to však, že sa tým nahrádza vykonanie svätej spovede u katolíkov.

 

To bude spôsob, akým budete môcť zostať v stave milosti.

 

A hoci sa počas Varovania obrátia miliardy ľudí, predsa sa tieto proroctvá uskutočnia. Mnohé z nich však môžu byť zmiernené pomocou modlitieb, aby sa tým zmenšilo utrpenie a prenasledovanie.

 

Vy, ktorí ste mojimi nasledovníkmi, nezabúdajte, že ste vždy ochraňovaní pečaťou živého Boha.

 

Musíte túto pečať rozširovať a dávať ju čo možno najviac ľuďom.

 

Prosím, pochopte, že vám tieto veci hovorím preto, aby som vás pripravil tak, aby ste mohli čo možno najviac dušiam zabrániť prijať znak šelmy.

 

Satan použije moc na posadnutie tých duší, ktoré príjmu znak (šelmy) a bude veľmi ťažké ich zachrániť.

 

Vy, moji nasledovníci, budete vďaka tejto misii dostávať pokyny na každom kroku tejto cesty. Nesmiete dovoliť, aby do vašich sŕdc prenikol strach, pretože budem to Ja, kto vás naplní odvahou, silou, odolnosťou a dôverou tak, aby ste povstali so vztýčenými hlavami, keď budete pochodovať v mojej armáde.

 

Nezabúdajte, že satan túto bitku nemôže vyhrať, lebo to sa nikdy nemôže stať.

 

Zvíťaziť môžu iba tí, ktorí budú mať pečať živého Boha a tí, ktorí zostanú verní a pevne oddaní Bohu.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť