Posolstvo 501

21.07.2012 15:15

Posolstvo 501

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 21.07.2012 - 15:15 hod.

 

Božia láska bude ako žiara dopadať na všetkých tých, ktorí budú môjho Otca prosiť,
aby zabránil antikristovi spôsobiť ľudstvu strašné utrpenie

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tí spomedzi vás, mojich nasledovníkov, ktorí sa znepokojujete kvôli časom, ktoré sú pred vami, musíte vedieť, že všetka moc leží v rukách môjho Večného Otca.

 

Jeho jediným želaním je, aby zachránil všetky svoje deti zo spárov šelmy.

 

Žiaľ, títo neveriaci odmietajú šelmu, satana, ako výplod fantázie.

 

On a jeho armáda démonov sú všade a každým okamihom dňa zvádzajú Božie deti k hriechu skrze ich myšlienky, konania a skutky.

 

Môj Otec chce nielen zachrániť duše každého jedného zo svojich detí, ale On ich chce aj ochrániť pred prenasledovaním antikristom.

 

Moc, ako odvrátiť, oslabiť a zmierniť tieto skúšky, leží v rukách vás, mojich nasledovníkov.

 

Vaše modlitby môžu zmierniť veľa z tohto utrpenia, ktoré je plánované satanovou armádou v nasledujúcich rokoch.

 

Tým, ktorí sa vrátia nazad na cesty Pána, Boha Najvyššieho, budú dané milosti, aby im pomohli zastaviť mnohé z týchto ohavných a zlých plánov, ktoré sú pripravované touto zlovestnou skupinou proti ich bratom a sestrám.

 

Božia láska bude ako žiaria dopadať na všetkých tých, ktorí budú môjho Otca prosiť, aby zabránil antikristovi spôsobiť ľudstvu strašné utrpenie.

 

Musíte sa vytrvalo modliť, aby rýchlo skoncoval s falošným prorokom.

 

Vám, mojim nasledovníkom, budú dané mimoriadne litánie v rámci modlitbovej kampane na zlomenie a oslabenie jeho moci.

 

Je potrebné, aby ste sa ich po uskutočnení Varovania denne modlili a to najlepšie počas adorácie k najsvätejšej oltárnej sviatosti.

 

Tieto litánie, určené na zničenie antikrista a jeho armády, budú mocnou silou a pokiaľ sa dostatočný počet duší spojí v týchto modlitbách, stanú sa nástrojom na zastavenie mnohých plánov, chystaných antikristom a falošným prorokom.

 

Už zakrátko dostanete prvú z litánií.

 

Zostaňte silní a dôverujte mojej láske k vám, pretože to nie je mojim želaním, aby som vás videl trpieť.

 

Jediné, čo si želám, je zjednotenie celého ľudstva v novej ére pokoja a mieru, ktorá leží pred vami.

 

To je to jediné, na čo sa musíte upriamiť. Všetko utrpenie pominie a dostane sa do zabudnutia, keď sa dostaví táto nová éra.

 

Buďte trpezliví. Dôverujte Mi a vedzte, že láska, ktorú môj Večný Otec prechováva ku svojim deťom, je neprekonateľná a mimo vášho chápania.

 

Milujte a dôverujte jeho nesmiernej láske a vedzte, že moc môjho Božieho milosrdenstva je taká veľká, že akonáhle prikryje celé ľudstvo, sa miliardy ľudí obrátia.

 

Dôjde k tomu vtedy, keď sa sila Ducha Svätého, ktorý zaplaví duše väčšiny Božích detí, stane pre antikrista neznesiteľnou záťažou.

 

Bude to pre neho ťažké, aby prenikol cez štít Božej armády.

 

Preto sa ani vy nikdy nesmiete vzdávať nádeje. Boj o duše môže byť skrátený a zmiernený, pokiaľ sa dostatok duší obráti a bude konať podľa mojich pokynov.

 

Všetkých vás milujem a dúfam, že Mi vždy dôverujete.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť