Posolstvo 503

23.07.2012 16:36

Posolstvo 503

Posolstvo Panny Márie, prijaté 23.07.2012 - 16:36 hod.

 

Dovoľte mi ako Matke Spásy - čo je môj posledný titul* z neba - aby som vám pomohla

 

Moje dieťa, je tak mnoho spôsobov, akými sa každý národ utápa v slzavom údolí, ktoré bolo už veľakrát predpovedané.

 

A predsa neuposlúchli varovania, ktoré som po stáročia dávala vizionárom.

 

Niektorí z tých, ktorí poznajú prísľuby Pána, ktorý povedal, že príde znova, aby sa ujal panstva vo svete, nemajúceho konca, sú schopní rozpoznať znamenia.

 

Avšak väčšina ľudí ich nerozpoznáva, pretože nepoznajú evanjeliá.

 

Deti, tieto časy sú veľmi ťažké a mätúce. Ja, vaša milovaná Matka, vám ponúkam ochranu pred satanom len vtedy, ak ma budete o to prosiť.

 

Bola mi udelená moc, aby som ho rozdrvila. Ak ma budete vzývať o pomoc, môžem zmierniť vaše utrpenie.

 

Moje dieťa, jeho vplyv sa stane očividným pre mnohých z vás, ktorí otvoríte oči.

 

Jeho zloba sa prejavila v mnohých Božích deťoch.

 

Vraždy, nezmyselné zabíjanie, vojny, chamtivosť, prenasledovanie, nemorálnosť a rozpustilé hriechy, z ktorých každý jeden porušuje Božie prikázania, zavedené Mojžišom, sú tu pre vás všetkých na to, aby ste ich mali na zreteli.

 

Vy, ktorí máte slabú vieru a hovoríte: "Vari na tom záleží?" – si musíte uvedomiť, akú škodu už pácha na vašej duši satan.

 

On je ako choroba, ktorá sa ťažko lieči. Akonáhle vás zachváti, privodí vám ďalšie ochorenia, ktoré sú dokonca ešte horšie, ako to prvotné, takže iba jedna liečba nepostačí.

 

Otrávi dušu, myseľ a telo tak rýchlo, že samému je veľmi ťažké sa od neho oslobodiť.

 

Deti, vy si neuvedomujete, aký je on mocný a pomstychtivý. Pokiaľ raz nakazí dušu, už sa jej nevzdá, čo takúto dušu privádza takmer o rozum.

 

V niektorých prípadoch tieto duše už viac nekontrolujú svoje vlastné pohnútky.

 

Ako Matka všetkých Božích detí mám moc, aby som vám pomohla zachrániť vašu dušu.

 

Dovoľte mi ako Matke Spásy - čo je môj posledný titul* z neba - aby som vám pomohla.

 

Musíte sa každý deň modliť môj svätý ruženec kvôli ochrane a satan vás a vašich milovaných nechá na pokoji.

 

Nikdy nepodceňujte túto modlitbu, pretože satanova moc slabne, akonáhle sa ju modlíte.

 

Deti, Božia moc sa dostaví k tým, ktorí volajú na môjho Syna Ježiša, aby im dal silu prežiť v týchto časoch. Nemôže vám byť poskytnutá bez toho, že by ste o ňu neprosili.

 

Tu je ďalšia modlitba v rámci Modlitbovej kampane (68), ktorú sa musíte modliť, aby ste si vyprosili ochranu pred satanom.

 

Modlitba "Ochráň ma od vplyvu satana" v rámci Modlitbovej kampane (68):

 

 

"Matka Božia, Matka Spásy, prikry ma tvojím najsvätejším plášťom a ochráň moju rodinu od vplyvu satana a jeho padlých anjelov.

 

Pomôž mi, aby som vždy dôveroval Božiemu milosrdenstvu tvojho milovaného Syna Ježiša Krista.

 

Udržuj ma v mojej láske k Nemu a nikdy nedovoľ, aby som zblúdil z pravdy Jeho učenia bez ohľadu na to, koľko pokušení ma postretne. Amen."

 

 

Modlite, modlite, modlite sa vždy za ochranu proti zlému, pretože on je príčinou strašnej bolesti, hrozného spustošenia a zbedačenia vo vašich životoch.

 

Tieto milosti nemôžete dostať, pokiaľ o ne nebudete prosiť.

 

Vždy majte dôveru vo mňa, vašu Matku, pretože je to mojim poslaním, aby som môjmu Synovi pomáhala zachraňovať duše všetkých Božích detí.

 

 

Vaša milujúca Matka

Kráľovná zeme

Matka Spásy

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

* Posledný titul Božej Matky znie: "Spoluvykupiteľka". V posolstvách našej predrahej nebeskej Matky "Matky všetkých národov" z Amsterdamu (1945 – 1959) sa Panna Mária obracia na pápeža týmito slovami: Postaraj sa o schválenie poslednej (piatej) dogmy – korunovácie Matky Pána Ježiša Krista: "SpoluvykupiteľkyProstredníčkyOrodovníčky" (11.10.1953). Tieto tituly neboli dodnes ešte oficiálne vyhlásené za Mariánsku dogmu, aj keď sú pápežmi (neoficiálne) uznávané.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť