Posolstvo 504

24.07.2012 17:39

Posolstvo 504

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 24.07.2012 - 17:39 hod.

 

Proroctvá, dané Jánovi a doteraz ešte neodhalené, budú
v tomto čase predložené svetu, aby ho prebudili

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je blízko čas, aby boli posledné tajomstvá Boha Najvyššieho odhalené celému svetu.

 

Tvoj hlas, dcéra moja, nakoniec naplní Boží plán na zemi, aby odhalil pravdu o mojom Druhom príchode.

 

Ty, dcéra moja, si siedmy anjel, ktorý bol zoslaný, aby Božie deti pripravil na obnovenie ich viery tak, aby mohli byť zachránené (Zjav 10, 7).

 

Keď odhalíš tajomstvá, obsiahnuté v siedmych pečatiach, ktoré otváram teraz Ja, Ježiš, Baránok Boží, mnohých tým rozhneváš.

 

Ukrutné lži, páchané tými, ktorí sa vydávajú za služobníkov mojej Cirkvi, budú odhalené zvukom tvojho hlasu.

 

Každý hanebný čin, spáchaný satanovými prisluhovačmi, ktorí sa neštítia prehlasovať samých seba za mojich nasledovníkov, bude odhalený. Každá lož vyjde najavo, aby sa zviditeľnila pre všetkých.

 

Nová falošná cirkev, vytvorená antikristom, sa ukáže byť tou, akou ona v skutočnosti je.

 

Každý pokus, podniknutý na to, aby oklamal Božie deti, sa obráti proti nim, zatiaľ čo sa bude stupňovať boj o záchranu ľudstva.

 

Všetci sa stanú svedkami rúhania, vychádzajúceho z úst tých, ktorí nehovoria v mojom svätom mene, hoci mnohí nepríjmu Božiu pravdu, ako je teraz dávaná svetu.

 

Slová (pravdy), tak dlho skryté a zadržiavané až do konca, sa teraz budú rinúť z mojich úst.

 

Ani jeden človek sa nevyhne pravde. Všetkým bude ukázané slovo pravdy, zatiaľ čo Ja sa ešte raz chystám, aby som zachránil ľudstvo od večného zatratenia.

 

Proroctvá, dané Jánovi a doteraz ešte neodhalené, budú v tomto čase predložené svetu, aby ho prebudili.

 

Po tak dlhej dobe budú evanjeliá opäť šírené po celom svete.

 

Slepí budú znova vidieť.

 

Nemí budú hovoriť pravdu, ktorá sa ako med bude rinúť z ich úst.

 

Hluchí budú počúvať a pravda im poskytne útechu, ktorej sa im tak dlho nedostávalo v ich životoch.

 

Odpadlíctvo utŕži trhliny a hrubé, otupelé duše, hladujúce po pravde, ju konečne príjmu s otvorenou náručou.

 

Moc Božia sa teraz prejaví vo všetkých kútoch zeme.

 

Buďte si istí, že satanovo plemeno a jeho nasledovníci urobia všetko, čo budú môcť, aby zabránili tomu, aby skrze Božiu lásku bola svetu daná Kniha pravdy.

 

Budú proti nej bezmocní, aj keď to tak nebude vyzerať.

 

Nebesia čakajú teraz na čas, aby zhromaždili celé ľudstvo pre môj slávny návrat.

 

Nikdy Ma neopúšťajte. Vítajte Ma, keď vás pripravujem na môj slávny Druhý príchod.

 

Vezmite so sebou vašu rodinu a príďte do môjho náručia, zatiaľ čo Ja sa chystám zavinúť vás do ochrany mojich zvláštnych milostí z neba.

 

Volám na vás všetkých, aby ste rozpoznali posledné volanie, dávané vám skrze môjho siedmeho posla, ktorý dostal oprávnenie, aby odhalil význam siedmych poľníc a obsah siedmych pečatí, zatiaľ čo sa anjelské chóry chystajú naplniť proroctvá.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť