Posolstvo 505

25.07.2012 23:30

Posolstvo 505

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 25.07.2012 – 23:30 hod.

 

Láska je znamením od Boha. Nezáleží, akého ste náboženstva
alebo vierovyznania, láska môže pochádzať len od Boha

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem hovoriť o dôležitosti lásky a o tom, ako by bez lásky svet nemohol prežiť.

 

Boh je láska. Láska pochádza od Boha.

 

Kde nachádzate lásku, tam okamžite cítite Božiu prítomnosť.

 

Takmer každý na svete pociťuje v nejakom období lásku. Láska oslobodzuje dušu a jej čistota vám dáva letmo nahliadnuť do hĺbky lásky, ktorú Boh prechováva ku každému jednému zo svojich detí.

 

Láska víťazí nad smrťou.

 

Láska víťazí nad zlom.

 

Láska je večná. Nikdy nemôže zaniknúť, pretože pochádza od Boha a bude pretrvávať naveky.

 

Keď je láska v tomto živote napadnutá zlým (satanom), ktorý jedná prostredníctvom duší, vtedy ona trpí, chradne a na jej miesto sa dostavuje ľahostajnosť alebo niekedy aj nenávisť.

 

Je to len vďaka láske, najmä tej jedného k druhému, že sa vo svete môže rozmáhať mier.

 

Bez lásky by ľudia zahynuli sa stali by sa vyprahnutými.

 

Keď milujete dieťa, pociťujete ten istý druh lásky, ktorú môj Otec prechováva vo svojom srdci ku každému dieťaťu, narodenému vo svete skrze jeho stvorenie.

 

Predstavte si úzkosť rodiča, keď sa mu stratí dieťa.

 

Smútok, starosť a úzkosť sú rovnaké ako tie, ktoré pociťuje môj Otec, keď jeho deti zblúdia a stratia poňatie o pravde jeho existencie.

 

Potom si predstavte hrôzu, ktorú musí zažívať rodič, keď nemôže nájsť svoje dieťa.

 

Čo, ak sa navždy stratilo? Je to hlboký žiaľ, ktorý zažíva môj Otec, keď stráca svoje deti.

 

Nič Mu neprináša útechu, až kým ich nebude opäť môcť nájsť alebo až kým sa neobrátia a znova nepobežia k Nemu domov.

 

Celé stvorenie bolo stvorené na základe lásky môjho Otca.

 

Jeho láska zaplavuje nebesia a zem a je nesmierne mocná.

 

Všetko bolo stvorené skrze jeho Božiu lásku a šľachetnosť jeho srdca tak, aby sa so svojimi deťmi mohol podeliť o všetky zázraky stvorenia.

 

Jeho láska k jeho deťom nikdy nepohasne.

 

Zrada, ktorej sa Mu dostalo zo strany Lucifera, ktorému On všetko dal, spôsobila, že jeho láska k ľuďom nebola väčšou časťou ľudstva opätovaná.

 

Avšak jeho láska ako vždy milujúceho Otca je taká silná, že nie je nič, čo by niekedy mohlo zahubiť jeho lásku k jeho deťom.

 

Varovanie - tento veľký dar, daný mojim Otcom, je mimoriadnym volaním z neba.

 

Toto volanie – tento veľký nadprirodzený zázrak, poskytne každému z vás príležitosť na záchranu; príležitosť byť zavolaný a dostať kľúč na otvorenie dverí do nového raja na zemi.

 

Pretože vy, ktorí prijmete kľúč od raja, vskutku premôžete šelmu.

 

Svet bude konečne zbavený od zla, hriechu, utrpenia a každej bolesti.

 

Zavládne mier.

 

Láska k môjmu Otcovi konečne rozkvitne a vy všetci budete žiť podľa jeho Božej vôle.

 

Láska je znamením od Boha. Nezáleží, akého ste náboženstva alebo vierovyznania, láska môže pochádzať len od Boha.

 

Ona je svetlom, ktoré je prítomné v každej duši, dokonca aj v dušiach tých, ktorí sú zatvrdilými hriešnikmi, pretože Boh nikdy nenechá vyhasnúť svojmu svetlu.

 

Uchopte ju. Prijmite ju. Držte sa pevne lásky, pretože ona vás povedie k Nemu.

 

Láska vás vyslobodí z temnoty.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť